Tale ved lanceringen af World Energy Outlook d. 27. november

Publiceret 27-11-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved lanceringen af World Energy Outlook og IEA’s review af dansk energipolitik den 27. november 2017.

-Det talte ord gælder-

Kære alle. God eftermiddag. Velkommen til.

I invitationen til at komme her i dag, har Dansk Energi skrevet, at det handler om dansk energipolitik ved det grønne bord. Altså dansk energipolitik til eksamen. Som minister kan man godt føle, at man er til eksamen hver dag. Men jeg må indrømme, at det ikke er hver dag, at man bliver kaldt til det grønne bord med så mange af landets førende energifolk i lokalet.

Det er heller ikke hver dag, at verdens førende energiorganisation udgiver en 200-sider lang rapport om  den danske energisektor. Men eksamen er jo som bekendt en festdag for den velforberedte. Og jeg har heldigvis haft adgang til begge rapporter på forhånd.

Jeg har derfor også glædet mig meget til arrangementet. Det er to mammutrapporter. Næsten 1000 sider tilsammen, som er på dagsordenen. Jeg vil gerne takke IEA for et flot gennemarbejdet stykke arbejde. Det er altid en fornøjelse at høre IEA’s mening om tilstanden på verdens energimarked – og denne gang også om IEA’s syn på dansk energipolitik.

 

Lad mig først sige lidt om IEA’s gennemgang af dansk energipolitik. Rapporten bekræfter mig i, at vi har et af verdens grønneste og mest solide energisystemer, og at vores energipolitik langt hen af vejen er gennemtænkt - en kilde til inspiration rundt om i verden. Rapporten bekræfter, at det er muligt for grøn omstilling og erhvervsudvikling at gå hånd i hånd. Det skal vi være stolte af.

Men der er selvfølgelig også ting, vi kan gøre bedre. Det har IEA givet sine bud på. Jeg synes, det er utrolig værdifuldt, når en uafhængig tænketank – en ekstern eksaminator – kigger vores regulering efter i sømmene og giver deres bud på, hvor vi bør sætte ind. Jeg er utrolig glad for at se, at mange af IEA’s anbefalinger flugter fuldstændigt med regeringens prioriteter for den kommende energiaftale.

Blandt andet fremhæves den ulige beskatning af el og brændsler som problematisk, og der peges specielt på den høje elvarmeafgift. Som IEA pointerer, er det en bremse for elektrificering og for brug af varmepumper og dermed også en barriere for en fornuftig udnyttelse af vores virksomheders overskudsvarme. Det er en udfordring, vi har adresseret i den nye erhvervspakke, men der skal mere til, og det er noget vi vil have fokus på i det kommende energiudspil.

IEA fremhæver også det fornuftige i vores tætte samarbejde med vores nabolande og vigtigheden af en klar og fælles europæisk energipolitik. Jeg er helt enig. Vi har på energiområdet meget at vinde ved at bygge solide energimarkeder, der går på tværs af landegrænser. Senest har regeringen taget et vigtigt skridt i den retning med Viking Link, der gør, at det snart bliver muligt at handle strøm direkte med briterne.

Det er et godt eksempel på, hvordan international elhandel kan komme det danske samfund til gode. IEA roser også Danmark for vores udbudsmodel for havvind, som har været med til at drive prisen for vindmøller på havet nedad. Jeg er stolt af at Danmark går forrest i udviklingen af havvind.

Vi vil i det kommende energiudspil sikre fortsat gode rammer for havvind og gennem øget konkurrence presse priserne yderligere ned. IEA anbefaler også, at vi fortsætter med markedsbaserede og konkurrenceorienterede støttemekanismer for modne VE-teknologier. Det er præcist, hvad vi har gjort med aftalen om sol- og landvindudbud for 2018 og 2019, og det bliver også vores tilgang i det kommende energiudspil.

Jo, eksamen er en fest for den velforberedte, og jeg synes bestemt, at vi er velforberedte. Vi vil i energiudspillet se på netop de områder, som IEA peger på i rapporten, og vores løsninger flugter godt med de forslag vi her får fra eksperterne i IEA.

 

Lad os nu vende blikket mod dagens andet højdepunkt. Lanceringen af World Energy Outlook 2017. Hvis man skal blive i eksamensjargonen, er det IEA’s outlook-rapport, der giver os noget at perspektivere vores egne løsninger til ude i verden. Årets WEO viser, at den grønne omstilling er i fuld gang, og at vedvarende energikilder med hastige skridt fortrænger kul som verdens foretrukne kraftværk.

Forklaringen er enkel. Siden 2010 er prisen for sol- og vindenergi faldet med henholdsvis 70 procent og 25 procent. Og tendensen forventes at fortsætte. Både solenergi og landvind er i dag fuldt konkurrencedygtige teknologier i mange lande. Og samtidig er havvind stærkt på vej, hvor vi tog et stort skridt sidste år med Kriegers Flak-udbuddet og i år med Ørsteds nulstøtte-bud i Tyskland.

WEO’en understreger, at Danmark ligger lunt i svinget i forhold til at levere de løsninger, som er afgørende for den grønne omstilling. Når vi sammenligner os med resten af verden, er det tydeligt, at Danmark er klassens duks. Vi har mange af de løsninger, som andre lande har brug for, hvis de skal bestå i den grønne omstilling. Det er det samme indtryk, som jeg har fået fra mine rejser til lande som Indonesien, Indien, Kina og USA. Lad mig give to nylige eksempler. Et fra hver ende af verden.

Da Kinas energiminister, Nur Bekri, var på besøg i september bekræftede han fra højeste niveau Kinas store interesse i danske løsninger. Vi indgik blandt andet et samarbejde om havvind, hvor vi forhåbentligt skal bygge en demonstrationspark i fuldskala i Kina, og vi aftalte at styrke vores samarbejde om fjernvarme. Med tanke på, at ca. 700 mio. kinesere har adgang til fjernvarme, siger det lidt om mulighederne.

Herudover var jeg på besøg i USA i sidste måned. Her mødtes jeg med Trump-administrationen i Washington. Præsident Trump er som bekendt ligeglad med, om energien er grøn, gul eller sort. Så længe den er billig, sikker og skaber jobs.

Af præcist samme grund er USA derfor meget interesseret i at lære mere om Danmarks erfaringer med havvind. Vi har derfor etableret et samarbejde, hvor danske myndigheder hjælper med at strømline USA’s udbudsprocesser for havvind. Win(d)-Wind(d), som den amerikanske indenrigsminister udtrykte det.

 

WEO’en fremhæver igen i år, at den globale omstilling kun kan lykkes, hvis de store vækstøkonomier består

den grønne eksamen med et 12-tal! Jeg er derfor meget tilfreds med, at Danmark er mere engageret end nogensinde før i forhold til at hjælpe netop vækstøkonomierne med den grønne omstilling. Vi har i øjeblikket samarbejdsaftaler på energiområdet med 9 lande: Kina, Vietnam, Sydafrika, Mexico, Ukraine, Indonesien, Tyrkiet, Etiopien, Indien. Ikke mindst Kina er altafgørende for det globale energisystem. Alene frem mod 2040 vil Kinas elforbrug øges med det, der svarer til USA's samlede forbrug i dag. Vi samarbejder derfor med kineserne på en lang række områder. 

Vi hjælper for eksempel med at gøre deres eksisterende kraftværker mere fleksible, så de kan skrue ned for deres kulkraftværker og op for deres vindenergi, når det blæser. Hvis det lykkes, kan vi hjælpe Kina med at nedbringe deres CO2-reduktioner med, hvad der svarer til over 75 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger. Og i processen kan vi samtidig fremvise, hvad Danmark har at byde på inden for energiteknologi, så vi kan opnå vores målsætning om mindst at fordoble eksporten af energiteknologi frem mod 2030.

 

Med de ord vil jeg gerne ønske alle et godt arrangement. Jeg ser frem til at høre fra øvrige talere i dag og til en fortsat god dialog om den kommende energiaftale. Tak for ordet.