Tale ved Dansk Energi d. 29. november

Publiceret 29-11-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved lancering af Dansk Energis anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber den 29. november.

-Det talte ord gælder-

Mange tak for invitationen til at komme her i dag på B&W-skibsværftet. Stedet skaber en god ramme for dagen i dag.

 

B&W-skibsværftet har været Danmarks største skibsværft. I en periode var det også Danmarks største arbejdsplads. En arbejdsplads med stor produktion, vækst og eksport.

Med andre ord en virksomhed, vi i lang tid kunne være stolte af. Og skabelonloftet – hvor vi er nu – var en vigtig del af B&W.

Det var ikke nok for B&W bare at lave tegninger på papir og så bygge skibene. Der skulle mere til. Så her på skabelonloftet blev der lavet modeller i fuld størrelse af de skibe, som senere skulle bygges. 

 

For de var ambitiøse og grundige på B&W.  Men som vi ved, endte B&W også med at gå konkurs, da markederne ændrede sig, og konkurrencepresset blev større. Derfor synes jeg, at I har valgt et godt sted at være i dag. For det er en påmindelse om, at grundighed og ambitioner skal gå hånd i hånd med evnen til at tilpasse sig udviklingen.

Der skal ofte et langt, sejt træk til, før de gode resultater kommer. Det ved I. I forvalter meget store aktiver i branchen. Og I løfter et stort ansvar med vigtige opgaver. Det har stor betydning for vores samfund. Og det gør det også vigtigt med fokus på god selskabsledelse. Derfor vil jeg gerne sige tak for overrækkelsen af jeres anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsselskaber. Og jeg vil rose jer for selv at tage initiativ til arbejdet og for at invitere til dialog.

Mit samlede indtryk er, at jeres anbefalinger er et grundigt og ambitiøst stykke arbejde. Anbefalingerne følger langt hen ad vejen de retningslinjer, som regeringen har fastsat i Statens Ejerskabspolitik og i regeringens Forsyningsstrategi. Det kan jeg jo kun bifalde.

 

Jeg vil gerne tage fat i to emner fra jeres anbefalinger, som for mig er helt centrale for god selskabsledelse i de forbrugerejede forsyningsselskaber.  Det er bestyrelsens kompetencer og aktivt ejerskab.

For det første er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer har de rette kompetencer. Når bestyrelsen har stærke kompetencer, har bestyrelsen et godt grundlag for at drive selskabet.

For forsyningsselskaber kan relevante kompetencer for eksempel være viden om drift, investeringer og finansiering.

Og det kan være erfaring med strategiudvikling og ledelse.

Medlemmerne bør også have forskellige kompetencer, så de samlet set dækker en bred vifte af kvaliteter.

Så kan de supplere hinanden med forskellige input og trække på hinandens erfaringer. Som byrådsmedlem i Odense havde jeg fornøjelsen af at engagere mig i kommunalt ejede forsyningsselskaber. Der så jeg med egne øjne, hvor vigtig god selskabsledelse og aktive bestyrelser er.

 

En af de meget positive erfaringer, som jeg har taget med videre fra den tid, var, da vi i Fjernvarme Fyn besluttede at få et par eksterne folk ind i bestyrelsen.

De kom fra det private erhvervsliv og supplerede den siddende bestyrelses kompetencer rigtig godt.

De eksterne medlemmer stillede nogle andre spørgsmål og så på tingene med andre briller end os andre. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi var en smule skeptiske i starten.

 

Jeg tror godt, at I kan forestille jer, hvordan det føles, når der kommer nogen med en masse forslag og nye idéer – og ligesom hvirvler op i støvet.

Men da støvet havde lagt sig igen, synes vi faktisk ikke, at deres friske synspunkter var så tossede endda. Det var godt og lærerigt at blive udfordret og få et andet perspektiv på tingene. Vi blev lidt mere grundige. Og det gjorde i sidste ende, at kunderne fik en bedre fjernvarme.

 

Det andet emne, der ligger mig på sinde, er aktivt ejerskab. Og her kan man jo virkelig sige, at I har timingen i orden.

For jeres anbefalinger kommer netop, som der har været fokus på området. I har jo alle læst med i sommerens artikler om energiselskabernes investeringer. Jeg er klar over, at man kan kritisere artiklerne for at have et lidt skævt fokus. Men – jeg vil alligevel sige så meget, at det måske ikke er alle ejerne, der har været helt med på, at de faktisk var stor-investorer. Jeg synes, at artiklerne – trods alt – viser, at det er relevant med det fokus på aktivt ejerskab, som I også adresserer i anbefalingerne. Med et aktivt ejerskab får vi ejerne til at være i dialog med bestyrelserne, så selskabet hele tiden kan tilpasse sig til udviklingen. Og ejerne kan opstille helt konkrete mål og forventninger til, hvordan selskaberne skal drives.

Det giver en sikkerhed for ejerne. Og det giver et vigtigt pejlemærke for bestyrelsen. Jeg har selv oplevet værdien af det som ejer af Energinet. I foråret lavede vi et strategisk ejerskabsdokument, hvor vi fik sat ord på, hvad formålet med Energinet er. Og vi fik sat konkrete mål for selskabet.

 

Nu har jeg valgt at fremhæve to emner her i dag. Jeg synes, det er rigtigt af jer, at I har valgt at prioritere begge dele. Men der er også mange flere vigtige emner i jeres anbefalinger. Ligesom skibsbyggerne her på B&W startede I ud med nogle idéer på et stykke papir. I har diskuteret idéerne frem og tilbage. Og I har fået bygget en fin model.

Men. På trods af, at jeg bare er en landkrabbe, så ved jeg, at selv det bedst byggede skib ikke når I havn uden en fast kurs.

I har sat kursen med anbefalingerne – nu skal I sætte storsejlet og vise, at elsektoren faktisk er den mest ambitiøse forsyningssektor, som også tilpasser sig omgivelsernes krav.  

For nu skal idéerne blive til reel forandring ude i jeres selskaber og i branchen. I skal udvikle jeres selskaber ved at bruge anbefalingerne. Og I skal sammen arbejde videre med anbefalingerne, så I hele tiden tilpasser jer udviklingen i verden omkring jer. Derfor håber jeg, at I også er både grundige og ambitiøse, når I skal føre anbefalingerne ud i livet. For så er jeg sikker på, vi får gode resultater og kan høste gode erfaringer, som vi kan arbejde videre med.

 Og når vi sammen er grundige og ambitiøse, så kan vi sikre effektive forsyninger med lave priser og høj kvalitet til gavn for borgere og virksomheder i Danmark.

 

Tak for invitationen, tak for ordet og tillykke med anbefalingerne!