Tale til indvielse af biomassefyret kraftvarmeværk den 6. november 2017

Publiceret 06-11-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af biomassefyret kraftvarmeværk den 6. november 2017

-Det talte ord gælder-

Tak for invitationen til at være med i dag ved den officielle indvielse af det nye værk her i Lisbjerg.

 

Jeg bliver altid imponeret, når jeg ankommer til et stort kraftvarmeværk.

 

For det første fordi der er tale om store bygninger, en høj skorsten og store mængder brændsel. Det er moderne teknologi, som er blevet konstrueret her.

Der er lagt mange kræfter i at få planlagt og bygget værket – og nu står det her.

 

For det andet fordi værket er forbundet med borgerne i byen, som nu kan varme sig i de kommende kolde måneder med ny grøn varme.

 

Værket her er et stærkt synligt bevis på, at vedvarende energi fylder mere og mere i vores energisystem.

 

Det kraftvarmeværk, som mange af jer har været med til at få realiseret, leverer sit værdifulde bidrag til den udvikling.

 

Det er en udvikling, som skal fortsætte i de næste mange år, indtil vi på længere sigt udelukkende bruger energi fra sol, vind – eller fra biomasse.

 

Jeg møder tit spørgsmålet, om det nu er så klimavenligt at bruge biomasse i vores kraftvarmeværker.

 

Og svaret er JA – men kun hvis der er tale om bæredygtig biomasse.

 

Når træpiller bliver sejlet ind fra udlandet, så har vi heldigvis en god brancheaftalen, der skal sikre, at de enkelte skibsladninger er i orden, at der er tale om bæredygtige produkter.

 

Og når der er tale om halm, er sagen helt klar. Brug af halm til energiproduktion er bæredygtig. Her er vi helt sikre på, at den CO2, der ryger op af skorstenen, er blevet suget ud af atmosfæren, da kornet voksede på marken.

 

Her på værket skal der i fremtiden årligt anvendes 230.000 ton halm – det svarer til vægten af 40 Rundetårne. Det giver god mening – også for de lokale landmænd.

 

At der skal bruges 230.000 ton halm hvert år, har også en personlig betydning for mig som minister.

 

Jeg kommer nok til at føle mig en lille smule mere ensom på mit kontor i fremtiden.

 

Det har nemlig været sådan længe, at Hans Stougaard fra Halmleverandørforeningen jævnligt kommer til kaffe for at fortælle mig om alt det, jeg burde gøre – i stedet for blot at se på al den ubenyttede halm, der bare ligger hen.

Det må vel høre op nu!

 

Spøg til side.

 

Det er helt afgørende for mig, at vi kan opretholde en god dialog. Det sætter jeg stor pris på.

 

Og jeg er sikker på, at Hans finder på noget at snakke om, og jeg byder selvfølgelig stadig på en god kop kaffe.

 

Kaffe bliver der også brug for, når forhandlingerne om en ny energiaftale skal i gang næste år.

 

Først skal regeringen i begyndelsen af det nye år fremlægge et samlet energiudspil.

 

Hvordan udspillet og en efterfølgende aftale kommer til at se ud, er stadig for tidligt at sige.

 

Men jeg tror på, at der bliver tale om et energiudspil, som blandt meget andet vil se på tre ting:

  • For det første skal udspillet pege frem mod målet om mindst 50 % vedvarende energi i 2030.
  • For det andet skal vi øge konkurrencen for at sænke omkostningerne til vedvarende energi og energibesparelser.
  • Og for det tredje skal udspillet give en bedre balance i afgiftsstrukturen

 

Kraftvarmeværket her i Lisbjerg gør det allerede lidt nemmere at nå vores 50 procents VE-mål i 2030.

Med et ambitiøst udspil fra regeringen ser jeg frem til at få en ny bred energiaftale på plads.

 

Efter min mening er det helt afgørende, at energisektoren og investorerne kan have tiltro til stabile og troværdige rammer.

 

Men inden vi om nogle måneder kommer til regeringens energiudspil, så er der nu og her behov for konkret handling i form af indvielse af det nye flotte kraftvarmeværk.

 

Jeg vil ønske jer tillykke med værket.

 

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi