Tale ved indvielsen af Powerlab på Vestforbrænding den 9. november

Publiceret 09-11-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielsen af Powerlab på Vestforbrændingen den 9. november 2017

-Det talte ord gælder-

 

Mange tak for invitationen til at komme her i dag og ‘klippe snoren’ til Vestforbrændings nye formidlingsinitiativ, Powerlab.

 

Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme - for den danske affaldssektor og dens rolle i den grønne omstilling er i høj grad værd at fortælle om.

 

Når Danmark i dag er et foregangsland inden for vedvarende energi og grøn omstilling, skyldes det i høj grad fremsynede virksomheder og innovative borgere.

 

Men det skyldes også, at mine forgængere – på begge sider af det politiske spektrum – har påtaget sig et ansvar for at sikre, at vi overlader kloden til næste generation i mindst en lige så god stand, som vi selv har fået den givet.

 

Derfor mener regeringen også, at det er helt afgørende, at den grønne omstilling lykkes – og at den gennemføres på en effektiv måde.

 

Hvis omstillingen skal lykkes, er det vigtigt, at vi politikere skubber på udviklingen – og at vi ikke kommer til at stå i vejen for den.

 

Vi skal kridte banen klart og tydeligt op, og sørge for at den er jævn og uden huller - men vi skal ikke løbe ind på den og stå i vejen for spillerne.

 

Udviklingen skal fortsat drives af dygtige virksomheder og initiativrige borgere, for den grønne omstilling rummer store muligheder og potentialer – det er affaldssektoren et godt og vigtigt eksempel på.

 

Den danske affaldssektor har sikret, at det, der egentlig er et problem - nemlig vores affald - i stadig højere grad bliver udnyttet som en ressource.

 

Danmark er i dag et af de lande i EU, der deponerer mindst affald. Og det affald som vi forbrænder, indgår i vores el- og fjernvarmeproduktion. Dét er et smart system, som andre lande har god grund til at skæve til, og som det er værd at fortælle om.

Derfor synes jeg også, at ’Powerlab’ er et spændende initiativ. Powerlab er etableret for at styrke Vestforbrændings formidling af vigtig viden om affaldshåndtering i Danmark til børn og unge.

 

Med Powerlab bliver den viden formidlet på en interaktiv og levende måde, så nye generationer kan se, hvor deres affald bliver af, når skraldebilen har hentet det. Og hvor det varme vand i rørerne og lyset i pæren egentlig kommer fra.

 

Udover viden om Danmarks energiforsyning ved jeg, at Powerlab også har fokus på at udvikle generelle naturfaglige kompetencer hos børn og unge.

 

Jeg kan endda forstå, at læringsforløbene i Powerlab er lavet med udgangspunkt i de naturfaglige kompetencemål fra Undervisningsministeriet. Det er godt set af Vestforbrænding.

 

Powerlab er bare seneste skud på stammen blandt formidlingsinitiativer, som Vestforbrænding står for.

 

Jeg har læst, at mere end 20.000 personer deltog i aktiviteter gennem Vestforbrændings formidlingscenter alene i 2016. Det er et imponerende tal.

 

Aktiviteterne her er både for helt almindelige borgere, virksomheder, elever og studerende.

 

På den måde bidrager Vestforbrænding til at løse en væsentlig samfundsopgave, nemlig at oplyse om den danske forsynings- og energisektor og dens rolle i den grønne omstilling.

 

Alle danskere tænker måske ikke over, at deres affald er et  vigtigt element ikke bare i energisystemet, men også er en ’råvare’, der kan genanvendes og efterspørges af virksomhederne. Affald er blevet en vigtig ressource, som der i stigende grad er rift om.

 

Derfor har regeringen også foreslået at ændre reguleringen af affaldssektoren, så affaldet i højere grad end i dag kan flyde derhen, hvor det skaber størst værdi.

 

Jeg vil dog ikke gå længere ind i detaljer i regeringens forslag på affaldsområdet her i dag.

 

I stedet vil jeg endnu engang takke for invitationen og ønske Vestforbrænding stort tillykke med Powerlab.

 

 

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi