Ros til dansk energipolitik fra Det International Energiagentur

Publiceret 27-11-2017

Danmark bygger vindmøller til rekordlav pris, og vores elkabler til nabolande er et forbillede for resten af Europa. Det konkluderer IEA i en ny analyse af Danmarks energipolitik, som også anbefaler en lavere elafgift og mere konkurrence mellem etablerede teknologier såsom vindmøller og solceller.

Danmarks energisystem og energipolitik er på rette vej. Det konkluderer Det Internationale Energiagentur, som har lavet en grundig analyse af Danmark.

”Jeg er en meget glad energi- og klimaminister, for i dag har Danmark fået en slags karakterbog på grøn omstilling fra Det Internationale Energiagentur i Paris. Og Danmark har fået en meget flot bedømmelse. Danmarks energisystem er i verdensklasse. Vi har en tårnhøj forsyningssikkerhed og er det land i verden med mest vindenergi. Dermed er Danmark et forbillede for udviklingen i resten af verden, hvor sol og vind også er på vej ind i rekordtempo.”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Danmark har sat vindmølle-rekord

I rapporten, som blev præsenteret i dag af vicedirektøren for IEA, Paul Simons, i København, bliver Danmark rost for sin evne til at drive prisen for havvindmølleparkerne ned på et historisk lavt niveau.

F.eks. slog den kommende vindmøllepark ved Krigers Flak alle rekorder sidste år med en budpris blot 37,2 øre/kWh - den laveste på det tidspunkt.

Danmark bliver også rost for vores elkabler til Tyskland, Sverige og Norge, der giver Danmark høj forsyningssikkerhed og lave priser.

”En af Danmarks store styrker på energiområdet er, at vi er tæt forbundet med elkabler til vores nabolande som Tyskland, Sverige og Norge, så vi kan få energi fra dem, når vores vindmøller ikke snurrer, eller solen ikke skinner på vores solceller. Danmark er ikke en energipolitisk ø. Faktisk bliver den rå elpris i Danmark bestemt af forhold i landene omkring os 90 pct. af tiden. Der er god samfundsøkonomi i at styrke forbindelserne til udlandet. Det var også baggrunden for at vi for nylig har besluttet at bygge verdens længste elkabel ” Viking Link” til England”, siger energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).    

Anbefalinger til Danmark

IEA’s rapport giver en række anbefalinger til den fremtidige energipolitik i Danmark. Bl.a. foreslår IEA, at Danmark øger konkurrencen mellem etablerede teknologier som vindmøller og solceller for at drive priserne endnu længere ned. Og så påpeger IEA, at de høje elafgifter fungerer som en hindring for den forsatte elektrificering af el, varme og transportsektorerne.

”Jeg er meget enig i IEA’s anbefalinger. Vi har tidligere i år aftalt teknologineutrale udbud af sol og vind og for nyligt besluttede vi at sænke afgiften på el til opvarmning. Men vi skal videre af den vej, og jeg ser frem til at fremlægge regeringens bud på en kommende energiaftale næste år”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Læs IEA's pressemeddelelse her

 

Kontakt

Souschef i pressetjenesten
Rasmus Bjørn
41 72 90 77
rasbj@efkm.dk

 

Om Det Internationale Energiagentur

 • Det Internationale Energiagentur er en uafhængig tænketank for de 30 medlemslande.
 • Energiagenturet gennemgår på skift medlemslandenes energisystemer og energiregulering. Hvert land bliver evalueret ca. hvert 5. år, og i år var det Danmarks tur.
 • Evalueringen gennemgår alle dele af energisystemet, både el- og varmesektoren, vedvarende energi, energieffektivisering, olie- og gassektoren og forskningsindsatsen op energiområdet.
 • Rapporten er udarbejdet af IEA’s sekretariat i samarbejde med eksperter fra en række af de øvrige medlemslande.  
 • Læs mere på www.iea.org
 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi