Kommunerne kan snart få EU-støtte til gratis WiFi

Publiceret 09-11-2017

Nye regler gør det nu muligt for de 98 danske kommuner og offentlige institutioner at søge EU-støtte til gratis WiFi-hotspots. Det sker via det nye program WiFi4EU, som skal udbrede og understøtte gratis WiFi til EU’s borgere på udvalgte offentlige steder.

Hurtig og let adgang til internettet er vigtigt for vækst og udvikling. Derfor ændrer regeringen nu reglerne, så dansk lovgivning gør det muligt, at kommuner kan søge om EU-midlerne til at opsætte hurtigt og gratis bredbånd.

”Regeringen ønsker gode bredbåndsforbindelser for borgere i alle landets kommuner, uanset om man har en høj eller lav indkomst eller hvor man bor. For kun på den måde får borgerne mere frihed og fleksibilitet fx i forbindelse med at tilrettelægge en arbejdsdag eller drive en virksomhed”, siger den danske minister med ansvar for teleområdet Lars Chr. Lilleholt.

De præcise tal for puljens størrelse i Danmark ligger endnu ikke fast, men et samlet beløb på hele puljen på € 120 mio. frem mod 2019 har tidligere været meldt ud af EU-Kommissionen.  Pengene skal fordeles mellem medlemslandene, så det er ikke sikkert, at alle danske kommuner og offentlige institutioner får del i støtten.

”Jeg vil på det kraftigste opfordre alle landets kommuner til at være klar til at ansøge om EU-støtten, så snart ansøgningsrunden starter i 2018”, siger Lars Chr. Lilleholt, der håber, at der kommer rigtig mange kommunale projekter ud af det nye WiFi4EU-program.

Når ansøgningsprocessen starter, vil tildelingen af midler ske efter først-til-mølle-princippet. Samtidig opfordres virksomheder, der ønsker at levere løsninger til kommunerne, at byde ind via den portal, EU-Kommissionen opretter til WiFi4EU.

Fakta om WIFI4EU

EU-Kommissionen forventer at åbne op for ansøgningsrunden i januar 2018. Der søges efter først-til-mølle-princippet, men der fastsættes en fordelingsnøgle, som skal sikre, at kommuner i alle EU’s medlemsstater får mulighed for at søge tilskud. Ansøgning sker ved at forhåndsregistrere sig på en portal, som Kommissionen forventer at oprette inden nytår. Når ansøgningsrunden starter, kan ansøgningen sendes ind via samme portal. Fordelingsnøglen mellem de enkelte medlemslande forventes først forhandlet på plads i EU frem mod nytår.

Udbydere af wifi-løsninger, som ønsker at levere wifi-udstyr til kommuner, der får støtte, forventes at skulle registrere sig på den portal, som Kommissionen opretter til WiFi4EU. Danske selskaber kan dermed også synliggøre sig overfor kommuner i andre europæiske lande.

Der kan findes mere information på EU-Kommissionens hjemmeside https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Kontakt: Thor Iversen, 41 72 91 91, thoiv@efkm.dk  

 

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi