Det Internationale Energiagentur: Den grønne omstilling er i fuld gang

Publiceret 14-11-2017

Det Internationale Energiagentur (IEA) udgiver hvert år analysen World Energy Outlook. World Energy Outlook kortlægger verdens energiforbrug og sætter det i relation til internationale energi- og klimamål.

Når energisektorens grønspættebog, World Energy Outlook, i dag udkommer, er det atter med fokus på energiens rolle for den globale omstilling. Rapporten viser, at den grønne omstilling er i fuld gang, og at vedvarende energikilder med hastige skridt fortrænger kul som verdens foretrukne kraftværk.

Rapporten understreger desuden, at Danmark ligger lunt i svinget i forhold til at levere de løsninger, som er afgørende for den grønne omstilling.   

Rapporten bekræfter til fulde det indtryk, jeg har fået fra mine rejser til lande som Indonesien, Indien, Kina og USA. Den grønne omstilling er i gang, og der er en enorm interesse for gode grønne danske løsninger, som danske virksomheder kan levere. Det skal vi udnytte, og jeg er glad for, at vi med regeringens eksportstrategi for energiteknologi har fået en stærk ramme for den fortsatte indsats”, siger energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.  

Fortsat prisfald på vedvarende energi
World Energy Outlook peger desuden på, at vedvarende energi fortsat vil blive billigere. Siden 2010 er prisen for sol- og vindenergi faldet med henholdsvis 70 procent og 25 procent, og tendensen forventes at fortsætte – både indenfor solenergi samt landvind og havvind.

”Landvind har i mange år været konkurrencedygtigt. Nu er vi også tæt på i forhold til havvind, hvor vi tog et stort skridt sidste år med Kriegers Flak-udbuddet og i år med Ørsteds nulstøtte-bud i Tyskland. Det viser mig, at vi er på rette vej”, siger energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.  

Auktioner bliver i stigende grad foretrukket frem for faste støttesystemer
Rapporten fremhæver desuden, at den fortsatte udbygning af vedvarende energi i stigende grad vil være markedsbaseret og finde sted gennem konkurrencebaserede udbud.  

I mange lande har udviklingen af vedvarende energi i årtier været baseret på forskellige støttesatser og særordninger, hvor den enkelte teknologi har haft sine egne særlige vilkår. Dette var også tilfældet i Danmark indtil i år, hvor regeringen og Dansk Folkeparti indgik en aftale om en ny støtteordning til vedvarende energi, hvor sol og vind nu skal konkurrere på lige vilkår.

Det bekræfter mig i, at tiden så småt er ved at være løbet fra de gamle, håndholdte støtteordninger for forskellige typer vedvarende energi. Ikke kun i Danmark, men over hele verden. Jeg er derfor også meget glad for, at vi med vores nye udbudsmodel får en god generalprøve på, hvordan vi kan lade teknogierne konkurrere mod hinanden om at levere mest mulig grøn energi til forbrugerne, inden vi skal implementere en ny energiaftale”, siger energi,- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.  

Vækstøkonomier  
Igen i år fremhæver World Energy Outlook betydningen af de store vækstøkonomier for den grønne omstilling. I lande som Kina og Indien forventes energiforbruget at stige voldsomt frem mod 2040, og de spiller således en afgørende rolle, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Rapporten fokuserer både på den fortsatte udbygning af vedvarende energi, men fremhæver også betydningen af øget energieffektivitet. Ligeledes understreges det, at fleksibilitet i energisystemet vil få en større og større betydning i takt med at fluktuerende vedvarende energi skal integreres energisystemet.

”Danmark rådgiver store vækstøkonomier som Kina og Indien om løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivisering. Det skaber både omkostningseffektive CO2-reduktioner og fremmer dansk eksport. I Kina er et af de vigtigste samarbejdsområder netop at gøre deres kraftværker mere fleksible. Hvis det lykkes, kan vi hjælpe Kina med at nedbringe deres CO2-reduktioner med, hvad der svarer til over 75 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger. Og i processen kan vi samtidig fremvise, hvad Danmark har at byde på inden for energiteknologi”   

Fakta

  • World Energy Outlook lanceres i Danmark d. 27. november kl. 14:00-16:30 i Mogens Dahls koncertsal i København. Bag arrangementet i København står Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Dansk Energi.
  • IEA blev grundlagt i regi af OECD i 1974 som en reaktion på oliekrisen i 1973 og laver analyser af hele energisystemet.
  • Dr. Fatih Birol har været eksekutivdirektør for IEA siden 2015. Han er tyrkisk født, økonom og energiekspert. Efter sin tiltrædelse som eksekutivdirektør fremlagde Birol en vision om at åbne IEA’s døre for vækstøkonomierne og øge IEA’s arbejde med bæredygtig energiomstilling i forhold til særligt disse lande.

For nærmere
Rapporten World Energy Outlook 2017 kan rekvireres her. 

Kontakt

Presse:
Chris Hammeken
T: +45 41277294
M: chh@efkm.dk

World Energy Outlook 2017

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi