Erhvervspakke med klare grønne aftryk

Publiceret 13-11-2017

Afgiften på el til varmepumper halveres, 140 mio. kr. til støtte af biobrændstoffer og pensionsselskabernes CO2-aftryk skal afdækkes. Det sker som led i erhvervspakke fra regeringen.

Regeringen landede i går aftes en bred aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterpakken ’Sammen om fremtidens virksomheder’.

”Det er en virkelig stærk aftale med klare grønne aftryk. Elafgiften til varme halveres, produktion af biobrændstoffer får økonomisk opbakning, og pensionsselskabernes klimaaftryk skal frem i lyset”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Billig og klimavenlig varme

Med aftalen nedsættes elvarmeafgiften i første omgang med 10 øre/kWh d. 1. januar 2019. Aftaleparterne er desuden blevet enige om at anvende midler fra Grøn Klimapulje til yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften i 2019 og 2020 med henholdsvis 5 øre/kWh og 10 øre/kWh.

Det vil samlet set betyde en halvering af elafgiften til opvarmning i 2020. Det forudsættes dog, at der kan opnås tilslutning blandt partierne bag aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften. ”Nedsættelsen af elvarmeafgiften er jeg særligt glad for. Det er en håndsrækning til husholdninger og virksomheder, som ikke har adgang til den kollektive varmeforsyning. Og så kan nedsættelsen være med til at bane vejen for flere store varmepumper i fjernvarmen og dermed et farvel til fossile brændsler. Det er da win win for klimaet og for forbrugerne ”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

En lavere elvarmeafgift er også positiv for de overskudsvarmeprojekter, der er afhængige af en varmepumpe for at kunne udnytte overskudsvarmen. Aftalen er dermed et vigtigt skridt mod endnu bedre udnyttelse af varme, der ellers ville gå tabt.

Grønne brændstoffer støttes

Som led i aftalen er der desuden afsat 140 mio. kr. til en pulje til støtte af produktion af 2.g. bioethanol.

Pengene bliver fordelt ligeligt over en syvårig periode fra 2019. Den endelige udformning af puljen og tildelingskriterierne skal i den kommende tid forhandles på plads.

Sidste år vedtog regeringen et nationalt iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer på 0,9 pct., som skal tilsættes brændstof til transport fra 2020. Med den netop indgåede aftale bliver iblandingskravet suppleret med støtte til produktion.

Pensionsselskabernes grønne fodaftryk

Regeringen vil arbejde for øget gennemsigtighed i investeringer fra pensionsselskaberne og ATP, herunder hvordan selskaberne i højere grad kan afrapportere om grønne fodaftrykog om deres bidrag til realisering af FN’s verdensmål.

Derfor arbejder regeringen lige nu på at indgå aftale, der betyder, at pensionsselskaber årligt skal fremlægge en udvidet opgørelse over deres investeringer i aktier, fordelt på danske og udenlandske aktier, størrelse og sektorer.

Strategi for cirkulær økonomi

Regeringen vil også fremlægge en strategi for cirkulær økonomi, der skal understøtte, at danske virksomheder har gode rammer for at anvende cirkulære produktionsmetoder.

Det giver gode muligheder for, at danske virksomheder kan styrke eksporten til det globale marked. Samtidig vil en mere cirkulær økonomi også bidrage til den grønne omstilling af Danmark ved at skabe en mere grøn og ressourceeffektiv produktion.

Strategien skal understøtte en grøn omstilling, hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima. Det skal ske ved blandt andet at følge op på anbefalingerne fra Advisory Board for Cirkulær Økonomi.

Godt nyt til campister og sejlere

Endelig lempes afgiften på el forbrugt i private campingvogne på campingpladser og i lystbåde i havne.

Reglerne ændres, således at når prisen på el indgår som en integreret del af prisen for den samlede ydelse til campinggæster i egen campingvogn, vil el til private campingvogne kunne anses som forbrugt af campingpladsen. Tilsvarende lempes reglerne for el til private lystbåde i havn.

Lempelsen vil på sigt komme forbrugerne til gode i form af lavere priser på ydelser fra campingpladser og lystbådehavne.

Faktaark

Læs hele faktaarket om erhvervs- og iværksætterpakken her


Kontakt

Souschef i pressetjenesten Rasmus Bjørn 41729077 rasbj@efkm.dkRelaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi