Vejen til et fossiluafhængigt Danmark er brolagt med varmepumper

Publiceret 17-03-2017

I Rødkærsbro har man formået at udnytte de lokale muligheder for grøn omstilling, da man er lykkedes med at udnytte overskudsvarmen fra mejeriet i byen til fjernvarmeproduktion. Et tiltag, som er helt i tråd med regeringens ønske om flere varmepumper og mere overskudsvarme på vejen mod en uafhængighed af fossile brændsler i 2050. I dag indvier energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt det nye varmepumpeanlæg.

Fra at være til overs i produktionen af mælkeprodukter til at være varme i radiatorerne og el i stikkene hos lokale familier. Det er den vigtige rejse, energien har taget i den lille, midtjyske by Rødkærsbro. Med hjælp fra Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper og Region Midtjylland har byens borgere nu udsigt til at få hjemmet fyldt med lokal, grøn energi, når det nye varmepumpeanlæg tages i brug.

”I Rødkærsbro kan de med rette være meget stolte af deres nye anlæg. Elvarmepumper er et vigtigt element i den grønne omstilling væk fra fossile brændsler, da pumperne både bidrager til effektivisering og elektrificering af vores fjernvarmeproduktion. Samtidig anvender fjernvarmeværket overskudsvarme fra det lokale mejeri, og mejeriet bruger biogas fra to gårdanlæg og leverer varme til fjernvarmen – det bliver faktisk ikke meget bedre, og det skal vi have meget mere af i fremtiden,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Gunstigere forhold fremadrettet
I går blev Energistyrelsens varmepumperejseholds årsrapport 2016 offentliggjort.  En af hovedkonklusionerne er, at regeringens udfasning af PSO-afgiften sammen med tilskudsmulighed via den nye energispareordning betyder, at det fremover bliver gunstigere at etablere varmepumper.

”Det er regeringens klare ambition at fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme i højere grad, og derfor glæder det mig, at de tiltag, vi har sat i værk, viser sig at give konkret afkast i omstillingen mod et fossiluafhængigt samfund. Nu ser jeg frem til analysen af afgifts- og tilskudsområdet til sommer, som vil danne grundlag for regeringens stillingtagen til, hvordan vi bedst fremmer udnyttelsen af overskudsvarme og varmepumper yderligere”, siger Lars Chr. Lilleholt.

FAKTA
Varmepumpeanlægget ved Rødkærsbro Fjernvarmeværk skal udnytte overskudsvarme i form af 23-25 grader varmt vand fra Rødkærsbro Mejeris spildevandsanlæg. Fjernvarmeværket benytter derudover 70 grader varmt vand fra Rødkærsbros nye biogasmotor, og varmen transporteres 800 meter til fjernvarmeværket.

Fjernvarmeværket har indgået en 10-årig aftale med Rødkærskro Mejeri om køb af genbrugsvarme fra et biogasfyret kraftvarmeanlæg. Kraftvarmeanlægget har nyinstalleret biogasmotor, der forsynes med biogas fra to nærliggende gårdbiogasanlæg.

Kraftvarmeanlægget producerer el til nettet og procesvarme og kraftvarme til Rødkærsbro Fjernvarme. Der forventes at blive leveret 10.000 MWh fjernvarme til Rødkærsbro Fjernvarme. Rødkærsbro Fjernvarmeværk har siden 1993 været et naturgasforsynet decentralt kraftvarmeværk og forsyner ca. 600 forbrugere.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi