Tale ved lancering af eksportstrategi

Publiceret 22-03-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved lancering af eksportstrategi d. 22. marts 2017.

-Det talte ord gælder-

 

Velkommen til lancering af eksportstrategien for energiområdet.

 

Jeg har glædet mig meget til at præsentere strategien med min gode kollega, udviklingsminister Ulla Tørnæs, og jeg er glad for at se så mange her i dag.

Danmarks førerposition inden for grøn energiteknologi er skabt med bredt politisk samarbejde over årtier, hvor Danmark har haft et højt ambitionsniveau. Det ambitionsniveau fastholder regeringen, ligesom regeringen vil samarbejde bredt i Folketinget på dette vigtige område.

Danmark skal forblive et foregangsland og udnytte vores styrkepositioner på energiområdet. Energisektoren har stor betydning for Danmarks eksport, danske arbejdspladser, vækst og vores fælles velstand og velfærd.

Med denne strategi er det regeringens vision, at eksporten af energiteknologi skal fordobles fra ca. 70 mia. kr. i 2015 til mindst 140 mia. kr. i 2030.

 

Med Paris-aftalen har verden for første gang nogensinde fået en global ramme for den grønne omstilling.

Det Internationale Energiagentur vurderer, at det vil kræve globale investeringer på op til 13.500 mia. US dollars i energieffektivisering og vedvarende energi frem mod 2030 for at leve op til løfterne i Parisaftalen.

Det er et kæmpe potentiale, der vil få efterspørgslen efter viden og løsninger om grøn omstilling til at stige markant.

Men bare fordi efterspørgslen stiger, betyder det ikke nødvendigvis, at det bliver danske virksomheder, som løber med ordrene. Det er ikke naturgivet, at Danmark erobrer markedsandele og øger eksporten.

 

Vi kan og må ikke hvile på laurbærrene og betragte os selv som selvfølgelige vindere i den globale konkurrence. Vi skal udvise rettidig omhu og være på forkant. Det er denne eksportstrategi en del af svaret på.

Når jeg som minister har været ude i verden i lande som Kina, Indonesien og Indien men også her i Europa, har jeg oplevet stor interesse efter at samarbejde med Danmark på energiområdet og at lære af de danske erfaringer.

 

I januar mødte jeg premierminister Modi i Indien for at drøfte, hvordan danske virksomheder kan være med til at levere de løsninger, som Indien skal bruge i deres grønne omstilling.

Og så sent som i går var jeg i Berlin for at tale med mine tyske kolleger om, hvordan vi kan intensivere samarbejdet på energiområdet inden for bl.a. fjernevarme og energieffektivitet.

 

Ideen om en eksportstrategi blev født efter klimatopmødet i Paris med energibranchen og industrien som jordemødre, og jeg ved, at der er stor efterspørgsel efter strategien. 

Det forgangne år har vi haft en intensiv dialog med branchen om, hvordan vi konkret skulle gribe dette an. Kulminationen er denne strategi.

Jeg vil derfor gerne sig stort tak til branchen for det aktive engagement med hensyn til at lave strategien.

 

Med eksportstrategien sætter vi for første gang en samlet ramme for Danmarks eksportindsatser på energiområdet.

Vi giver et overblik over de mange initiativer under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Udenrigsministeriet. Og vi igangsætter en række nye tiltag, så danske energivirksomheder kan få endnu bedre fodfæste ude i verden. Lad mig fremhæve et par af tiltagene her.

 

Geografisk vil vi med eksportstrategien især fokusere på vores europæiske nærmarkeder, USA og på vækstøkonomierne, hvor der er et stort potentiale.

Derfor lancerer vi en ny eksportordning for Tyskland, Storbritannien og USA, hvor vi vil indgå samarbejder med myndighederne i de tre lande om at udbrede viden om den danske energimodel og blandt andet fjernvarme og vind.

I Bruxelles opruster vi med en ekstra energipolitisk medarbejder på EU-repræsentationen. Det vil styrke de danske interesser i forbindelse med forhandlingerne om energiunionen, der er helt afgørende for Danmark.

 

Vi opprioriterer vores energi- og klimasamarbejder med de store vækstøkonomier. Konkret udsender vi en ny vækstrådgiver på energiområdet til Indien. Og vi har netop iværksat et bilateralt myndighedssamarbejde med Etiopien.

Vi forlænger de succesfulde bilaterale energi- og klimasamarbejder med vækstøkonomier som Kina, Mexico, Sydafrika og Vietnam.

Samtidig styrker vi forskningen og innovationen herhjemme.

 

Danmarks engagement i Mission Innovation-initiativet betyder, at regeringen vil arbejde for at styrke energiforskningen ved at afsætte i alt 580 mio. kr. i 2020. Det vil hovedsageligt blive udmøntet gennem EUDP.

Herudover forlænger vi bidraget til State of Green frem til 2020. State of Green har gjort et stort arbejde med at øge kendskabet til danske løsninger. I den forbindelse også tak til State of Green for at lægge hus til lanceringen i dag.

For at sikre, at strategien får mest mulig effekt, nedsætter vi et dialogforum med deltagelse af vores ministerier, State of Green og energibranchen. Jeg ser frem til, at den gode dialog fortsætter, når vi nu skal i gang med at implementere strategien.

 

Jeg vil også gerne takke Udenrigsministeriet for det gode samarbejde undervejs med strategien og i det daglige med at få udbredt kendskabet til danske styrkepositioner i udlandet. 

Til gavn for klimaet og til gavn for dansk eksport og danske arbejdspladser.

 

Tak for ordet.