Tale ved indvielse af varmepumpeanlæg i Rødkærsbro

Publiceret 17-03-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af varmepumpeanlæg i Rødkærsbro d. 17. marts 2017.

-Det talte ord gælder-

 

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for invitationen.

Det er meget glædeligt at se, hvordan Rødkærsbro Fjernvarmeværk har formået at udnytte de lokale muligheder for grøn omstilling. Det er udnyttelsen af overskudsvarmen fra mejeriet et tydeligt bevis på.

I har gode grunde til at være stolte af jeres nye anlæg. Elvarmepumper er et vigtigt element i den grønne omstilling væk fra fossile brændsler, som i jeres tilfælde indtil nu har været naturgas.

Det skyldes, at varmepumper både bidrager til en effektivisering og til en elektrificering af vores fjernvarmeproduktion. Et andet vigtigt element er, at projektet udnytter overskudsvarme fra mejeriets spildevandsanlæg. Og for det tredje anvendes biogas.

Det er alt sammen energimæssigt meget fornuftigt. Og det skal vi gerne have mere af i fremtiden.

Jeg er glad for, at Rødkærsbro har kunnet få støtte til projektet fra Energistyrelsen - både økonomisk fra puljen til store varmepumper og i form af rådgivning og information fra rejseholdet for store varmepumper.

Det ser ud, som om tilskuddene fra Energistyrelsens varmepumpepulje og fra Region Midtjyllands erhversfremmepulje er rigtig godt givet ud.

Og det er en særlig glæde at være med i dag, fordi jeres varmepumpe er det første anlæg med tilskud fra Energistyrelsens pulje, som nu står færdigt.


Vi skal videre af en vej med flere varmepumper. Det er helt afgørende, at vi sikrer fornuftige vilkår fremadrettet for den udvikling.

Den gradvise udfasning af PSO’en fra elregningen er et rigtig godt skridt på vejen, da den sikrer lavere elpriser for varmepumper.

Den nye energispareaftale får også betydning. Fremover kan etablering af varmepumper på fjernvarmeværkerne nemlig tages med i værkernes energisparemål og udløse tilskud.

Men vi skal se længere frem end det. Regeringen vil fremme varmepumper og udnytte overskudsvarme i højere grad.

Med Energiaftalen 2012 satte vi gang i en række faglige analyser af afgifts- og tilskudssystemet. Jeg forventer, at vi snart kan offentliggøre en delanalyse om overskudsvarme.

Jeg forventer også, at den afsluttende rapport kommer til sommer. Den afsluttende analyse ser på den samfundsøkonomisk kloge indretning af afgifter og tilskud.

Heri indgår også elafgifternes størrelse – og dermed også et af grundvilkårene for varmepumperne fremover.

På den baggrund vil regeringen tage stilling til, hvordan vi bedst fremmer udnyttelsen af overskudsvarme og varmepumper yderligere.


Med det nye regeringsgrundlag har vi i regeringen sat en ambitiøs målsætning om, at mindst 50 pct. af Danmarks energibehov i 2030 skal være dækket af vedvarende energi.

Det betyder altså, at netop jeres lokale løsning med varmepumper, overskudsvarme og biogas er et eksempel på den fremtid, regeringen gerne vil være med til at skabe.

Jeg håber derfor, at jeres nye projekt kan være med til at inspirere andre steder i Danmark, så det kan afføde flere nye gode projekter.

Tillykke med jeres nye anlæg. Tak for ordet.

 

%MCEPASTEBIN%

Relaterede emner