Tale til indvielse af Esbjerg Vandværk

Publiceret 09-03-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af Esbjerg Vandværk den 9. marts 2017.

-Det talte ord gælder-

 

 

Når man som minister bliver inviteret ud til indvielsen af et vandværk, er det sjældent arkitekturen, man har de højeste forventninger til.

Men når man står foran et vandværk som dette, så bliver ens forventninger jo i den grad gjort til skamme.

Her kan det nye Esbjerg Vandværk noget særligt. For den normale forbruger og borger er drikkevandsforsyningen ikke noget, man tænker over i det daglige.

Men med sine store glasfacader og indbydende design, appellerer Esbjerg Vandværk til nysgerrigheden fra forbipasserende. De inviteres ind i en verden, der kan være fjern for borgerne og skaber gennemsigtighed i vandprocesserne.

Men det er ikke kun åbenhed og transparens, der har været i højsædet her i Esbjerg Vandværk. Vandkvalitet og forsyningssikkerhed er to af nøgleordene bag det nye vandværk.

 

Gennemsigtighed, kvalitet og forsyningssikkerhed er tre kvaliteter, regeringen ønsker skal være kendetegnende for den danske forsyningssektor.

 

For det første ønsker regeringen en enkelt og gennemsigtig regulering af forsyningssektoren.

Ligesom Esbjerg Vandværk gør vandprocessen tydelig og simpel for forbrugerne, ønsker vi at gøre det enkelt for forsyningsselskaberne at drive et vandværk i Danmark.

Med forsyningsstrategien vil regeringen forsimple de mange forskellige reguleringer og love på forsyningsområdet.

Vi vil skabe en mere ensartet regulering, der er nemmere at navigere i for jer, forsyningsselskaberne. Revisionen af vandsektorloven er netop et skridt i den rigtige retning.

Ved at give jer flerårige indtægtsrammer, får I øget frihed til selv at disponere over jeres indtægter og udgifter. Samtidig får I bedre sikkerhed omkring selskabets fremtidige økonomi.

 

Regeringen vil arbejde for, at det skal være mere gennemskueligt og enklere at drive et forsyningsselskab.

 

For det andet ønsker vi et Danmark, der forsat er kendetegnet ved at have en høj vandkvalitet.

Det er dejligt at se, at man i arbejdet med det nye Esbjerg Vandværk også har haft fokus på dette.

Med løsninger som lukkede tanke og filtrering af luft, har I formået at tage disse udfordringer og vendt dem til jeres fordel.

Det er bekræftende at se initiativer som dette, der netop underbygger branchens renommé om kvalitet og fødevaresikkerhed.

 

For det tredje er fremtidssikring helt essentielt for, at vi kan blive ved med at have en høj forsyningssikkerhed.

En fremtidssikret vandsektor, kræver investeringer. Investeringer som er hensigtsmæssige for forbrugerne og samfundet.

Derfor er det vigtigt for mig, at det kan betale sig for jer, vandselskaberne, at investere i fremtiden. Med forsyningsstrategien igangsætter regeringen en analyse af investeringsbetingelserne for vandsektoren.

Vi vil blandt andet undersøge, om vandværkerne i tilstrækkelig grad har mulighed for at udtage overskud for de effektiviseringstiltag, som I foretager.

Når I formår at effektivisere og fremtidssikre, kommer det nemlig hele samfundet til gode – borgere og virksomheder.

 

Derfor er det også godt at se, hvordan Esbjerg Vandværk har været opmærksom på dette. Med mulighederne for at udvide det nye vandværk med Vognsbøl Vandværk - og have to vandværker under samme tag - er jeg sikker på, at vi i fremtiden vil have et effektivt anlæg med høj forsyningssikkerhed her i Esbjerg.

Det nye Esbjerg Vandværk er et godt eksempel på fremtidens forsyningssektor.

Det er åbent og transparent.

Kvalitet og forsyningssikkerhed er i højsædet.

Og det et fleksibelt og fremtidssikret i udførsel og design.

 

Jeg vil ønske jer tillykke med jeres nye Vandværk her i Esbjerg!

Relaterede emner