Tale til borgermøde i Fredericia

Publiceret 09-03-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved borgermøde i Fredericia den 9. marts 2017.

-Det talte ord gælder-


Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til Fredericia, Middelfart, Kolding, og Vejle Kommuner for invitationen. Jeg er rigtig glad for, at de fire kommuner er gået sammen om at stable dagens arrangement på benene.

Jeg er også rigtig glad for at se så mange borgere her i Fredericia i dag. Det er godt at se, at vi er så mange, der går op i denne vigtige dagsorden.
Det vidner om, at vores boliger er noget der ligger os alle meget på sinde.

Det ligger også mig meget på sinde at skabe gode muligheder for, at almindelige borgere kan varme deres boliger op på en billig, sikker og klimavenlig måde.

 

Boligen danner rammen om vores familie og familiens liv. Et trygt og lunt hjem er noget der optager de fleste.Det gælder særligt på vores breddegrader, hvor vi bruger meget tid indendørs, når vinteren presser sig på.

Men ud over at boligen optager os i det nære, så betyder opvarmning af vores bygninger faktisk også meget i den lidt større sammenhæng.

Op imod 40 procent af den energi, vi bruger, bruger vi i vores bygninger. Heraf går det meste til opvarmning. Derfor er det klart, at opvarmning har mit fokus.

 

Regeringen har en ambition om, at vi skal videreføre en ambitiøs grøn omstilling.

 

Vi har skrevet under på Paris-aftalen, og vi har en målsætning om, at mindst 50 pct. af vores energiforsyning skal være dækket af vedvarende energi i 2030.

Det er en ambitiøs målsætning, som kræver, at vi spiller på alle tangenter.

Det siger sig selv, at målsætningen kræver, at vi skal fortsætte med at udbygge den vedvarende energi. For eksempel ved at bygge flere vindmøller og ved erstatte de eksisterende møller med nye og mere effektive modeller.

Men det er også vigtigt, at vi bruger energien mere effektivt. Gør vi det, skal der nemlig bygges færre vindmøller og solceller for at opfylde vores energibehov.

På den måde får vi mest mulig grøn omstilling for pengene.

 

Jeg synes ikke, at man skal skamme sig over at skrue op for varmen, når det er koldt eller at tænde for lyset om
aftenen.

Men jeg synes alligevel, at man gerne må tænke sig om, inden man fyrer for gråspurvene. Og ofte kan det jo også betale sig at spare. For eksempel ved at bruge med måde, eller ved at efterisolere.

 

Vi skal altså både udbygge vores vedvarende energiforsyning og bruge energien mere effektivt.Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved indvielse af Esbjerg Vandværk den 9. marts 2017.

 

Derudover skal vi væk fra fossile brændsler og i retning af mere el. Et skridt på vejen er at udskifte boligens oliefyr med en varmepumpe, der kører på klimavenlig strøm.

 

I dag bliver ca. 140.000 bygninger og husstande stadig opvarmet med et oliefyr. Det betyder, at mange er nødt til at betale en unødvendigt høj varmeregning for at holde vinterkulden for døren.

Jeg tror, at de fleste danskere gerne vil have klimavenlige energiløsninger derhjemme, hvis det er økonomisk fornuftigt og praktisk muligt. Samtidig tror jeg også, at de fleste vil gøre hvad de kan for at fremtidssikre deres bolig.
Jeg vil derfor gøre det mere attraktivt at bevæge sig væk fra den dyre og forurenende olie, og i retning af billigere og renere varmekilder. Det giver værdi for boligejerne og for klimaet.

Jeg er særligt optaget af at tilbyde gode muligheder for dem, der ikke bor i et område der er forsynet med fjernvarme. På den måde kan vi også bidrage til at skabe et Danmark i bedre balance.For mange boligejere kan individuelle varmepumper være et fornuftigt alternativ til oliefyret. Derfor har vi har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at regeringen vil fremme udbredelsen af varmepumper som led i elektrificeringen af vores energisystem.

Den gradvise udfasning af PSO-afgiften er rigtig godt skridt på vejen, da det sikrer lavere elpriser for varmepumper.

Små varmepumper kan altså i mange tilfælde være en god løsning som erstatning for oliefyr. Men jeg er også klar over, at det ofte kræver en større investering at få installeret en varmepumpe.

Derfor har vi for nylig lanceret en ny ordning, hvor borgere kan erstatte deres oliefyr med en varmepumpe på abonnement.

Kort sagt går ordningen ud på, at et energiselskab tager sig af installation, teknik og finansiering.

Husejeren betaler kun for sit varmeforbrug og evt. et engangsbeløb for tilslutning. På den måde slipper husejeren for en masse bøvl og en stor engangsudgift.

Det kan være en god løsning for nogle, mens den for andre ikke passer ind i netop deres behov. Men det vigtigste for mig er, at vi udvider mulighederne for den enkelte boligejer.

Ordningen er en håndsrækning til de husejere rundt om i landet, der gerne vil udskifte deres oliefyr, men som ikke uden videre kan skifte til en anden opvarmningsform.

De kan nu få en løsning, der både gør det billigere og væsentligt nemmere at få en varmepumpe i huset.

Jeg er glad for, at vi har fået en ordning, som kan hjælpe med til at sparke markedet for individuelle varmepumper i gang. Jeg forventer, at vi inden for kort tid vil se løsningerne klare sig på markedsvilkår, og at flere spillere vil melde sig på banen.

 

 

Jeg vil slutte af med at takke for opmærksomheden.

Jeg håber, I får et spændende inspirationsmøde og bliver motiveret til at komme videre med at finde gode løsninger, der passer til jeres individuelle boliger.

Tak for ordet.

Relaterede emner