Grøn omstilling er på rette vej, og regeringen vil fastholde tempoet

Publiceret 13-03-2017

Energistyrelsens ”Basisfremskrivning 2017” viser, at Danmarks grønne omstilling er på rette vej. Danmark opfylder sine EU-mål for klima- og energi for 2020, og der skal laves yderligere initiativer frem mod 2030 for at fortsætte den grønne omstilling. Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil holde tempoet i den grønne omstilling og vil i efteråret fremlægge et udspil til en ny, bred energiaftale, der sigter mod at opfylde regeringens ambitiøse mål om at dække mindst halvdelen af Danmarks energibehov med vedvarende energi i 2030.

Energistyrelsens ”Basisfremskrivning 2017” viser for første gang, hvordan energiforbrug, -produktion og udledningen af drivhusgasser vil udvikle sig helt frem mod 2030 under forudsætning af, at der ikke vedtages nye politiske initiativer. Hidtil er fremskrivningen gået frem til 2025. Basisfremskrivningen indregner effekterne af alle vedtagene politiske aftaler og initiativer såsom PSO-aftalen fra november 2016. 

Basisfremskrivningen viser, at det går rigtig godt med den grønne omstilling i Danmark. Regeringen har gennemført en række store og vækstskabende initiativer de sidste par år, som fx afskaffelsen af PSO-afgiften, og vi kan se, at det samlet set ikke påvirker vores grønne nøgletal negativt i nogen nævneværdig grad frem mod 2020. Faktisk overopfylder vi vores EU-klimamål for perioden 2013-2020, som er et af de højeste i EU. Det bør mane oppositionens kritik i jorden, for på alle væsentlige grønne nøgletal står det fint til frem mod 2020,” siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Behov for yderligere initiativer efter 2020
Ifølge Energistyrelsens beregninger vil en fremtid uden nye, energipolitiske tiltag betyde, at der i 2030 vil være ca. 39 pct. vedvarende energi i det danske energiforbrug. Det er ca. 11 pct.point fra regeringens mål om, at mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Der er således behov for yderligere initiativer for at nå regeringens mål for 2030.

Basisfremskrivningen viser, at vi ikke kan hvile på laurbærrene efter 2020. Og det har vi heller ikke tænkt os. Der skal tages nye politiske beslutninger for at fortsætte den grønne omstilling. Vi ser ud til at kunne dække knap 39 pct. af vores energibehov med vedvarende energi i 2030. Regeringens mål er at nå op på at dække mindst halvdelen. Det svarer billedligt talt til, at der skal bygges 10 kæmpe havvindmølleparker fra 2020 til 2030. Det kommer vi ikke til at gøre i praksis, men det viser, hvor store investeringer, der skal foretages for at nå vores ambitiøse mål,” siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Regeringen ser frem til Energikommissionens anbefalinger
I løbet af foråret vil regeringens Energikommission offentliggøre sine anbefalinger til klima- og energipolitikken efter 2020. Det vil indgå som del af beslutningsgrundlaget for det udspil til en ny, bred energiaftale for perioden efter 2020, som regeringen vil præsentere til efteråret.

”I løbet af foråret fremlægger regeringens Energikommission sine anbefalinger til energipolitikken fra 2020 og frem. De anbefalinger vil regeringen bruge som afsæt til at fremlægge et forslag til en ny energiaftale fra 2020 og frem, hvor vi fastholder et højt ambitionsniveau i den grønne omstilling,” siger Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Pressekontakt:

Pressechef 
Jesper Caruso
T: 41 72 91 84
M: jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi