40 mio. kr. til hurtigt bredbånd

Publiceret 31-03-2017

En ordentlig internetforbindelse er en forudsætning for streaming, hjemmearbejde og generel online tilstedeværelse. Regeringens bredbåndspulje er fra i dag igen åben for ansøgninger. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt opfordrer lokale sammenslutninger til at søge puljen.

Drømmer du også om ubesværet at se Netflix, mens ægtefællen arbejder ved den bærbare, den mindste bygger løs i Minecraft, og teenageren uploader videoer til sin Youtube-kanal fra den anden ende af sofaen? Den slags kræver, at internetforbindelsen er i orden, og du har nu muligheden for at hoppe på bredbåndstoget.

I 2016 fik godt 3.700 adresser et samlet tilskud på knap 80. mio. kr. fra bredbåndspuljen. I år er der så 40 mio. kr. i puljen, som kan søges af lokale sammenslutninger til at få hurtigt bredbånd til lokalsamfundet.

”Bredbåndspuljen giver glimrende mulighed for at få en bedre dækning i lokalområderne. Det er, sammen med de øvrige tiltag, regeringen har sat i værk, et vigtigt skridt på vejen mod, at alle danskere har en god bredbåndsforbindelse i 2020. Den digitale infrastruktur er afgørende for, at danskerne kan bo og drive virksomhed over hele landet,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Udover bredbåndspuljen har regeringen blandt andet gjort det muligt at få fradrag til arbejdsomkostninger ved etablering eller opgradering af bredbånd via Boligjob-ordningen.

 

86 % er i dag dækket

Det er vigtigt, at man, de steder man oplever mindre god dækning, slår sig sammen lokalt og sender en ansøgning afsted. Ca. 86 % af alle husstande og virksomheder er i dag dækket med mindst 100/30 Mbit, men der er stadig lokale områder, hvor dækningen kan blive bedre.

”Regeringen er fokuseret på, at midlerne rammer i hele landet, og derfor opfordrer jeg borgere og virksomheder til at gå sammen og etablere lokale projekter, så vi kan få pengene ud og arbejde, og få forbedret dækningen i de områder, som har dårlig dækning. Puljen er målrettet områder, hvor der er en meget dårlig bredbåndsdækning, og hvor der er en reel efterspørgsel efter bedre dækning,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Erfaringerne fra første ansøgningsrunde viser også, at når man først finder sammen og tager kontakt til sit teleselskab, så kan der nogle steder skabes dækning selv uden tilskud. Hvis der er nok, som går sammen om et lokalt bredbåndsprojekt, vil det i nogle tilfælde være muligt at få et teleselskab til at rulle hurtigt bredbånd ud – uden at staten skal yde støtte til projektet.

Der er frist for indgivelse af ansøgninger til Energistyrelsen den 14. september 2017.

 

FAKTA om Bredbåndspuljen

 • Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen. Gode råd og vejledning kan findes på ens.dk/bredbaandspulje.
 • I 2017 er der afsat 40 mio. kr. Puljen er på i alt 200 mio. kr. Der blev uddelt knap 80 mio. kr. i 2016.
 • Puljen kan søges, hvis man maksimalt kan få en bredbåndsforbindelse på 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og hvis man slår sig sammen med andre i lokalområdet. Oversigten over tilskudsberettigede adresser findes på bredbaandspulje.ens.dk.
 • Der kan gives tilskud til infrastruktur, der skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
 • Tilskud tildeles på baggrund af objektive kriterier (tilslutningsprocent, projektstørrelse, pris og andel af egenbetaling).
 • Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.
 • Puljen er en forsøgsordning. Effekten evalueres i efteråret 2017, hvorefter det besluttes, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes.
 • I 2016 blev der givet tilskud til forbedring af dækningen for ca. 3.700 adresser.

Kontakt
Jesper Caruso, 4172 9184

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi