Tale ved Gigabyt Danmark

Publiceret 29-05-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved Gigabyt Danmark d. 29. maj 2017.

 

 

-Det talte ord gælder-

 

 

Tak for indbydelsen. Jeg har set frem til at tale for jer i dag.

Verden er under forandring. Det er der ikke i sig selv noget nyt i. Men forandringerne kommer hurtigere og hurtigere på grund af den eksplosive teknologiske udvikling.

På meget kort tid er ”disruption” blevet et udtryk, som vi alle skal forholde os til. Det gælder uanset, om vi arbejder i den offentlige eller den private sektor.

 

Fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets side ønsker vi at være en aktiv og værdiskabende medspiller, når det gælder digitaliseringen af Danmark.

Vi arbejder derfor aktivt med at få flere offentlige data i spil, så de kan bidrage til effektivisering af den offentlige sektor og vækst i den private sektor.

På længere sigt vil vi nok også kunne se en forsynings­sektor, som i højere grad vil understøtte udviklingen af Smart Cities. Der vil være et stort potentiale for at eksportere sådanne løsninger til andre lande.

 

Men i dag skal vi jo først og fremmest drøfte telepolitik. Så det vil jeg koncentrere mig om i resten af mit indlæg. Og lad mig først pege på nogle af de udfordringer, som teleområdet oplever i disse år.

 

For det første er der fortsat lokalområder rundt om i landet med utilfredsstillende mobil- eller bredbåndsdækning. Det er en udfordring som skal løses, hvis vi skal sikre vækst i hele Danmark.

Heldigvis er vi nået rigtig langt. Vi har den bedste 4G-dækning i Europa. Og 88 procent af vores boliger og virksomheder har mulighed for bredbåndshastigheder på mindst 100 megabit download og 30 megabit upload.

Jeg tør ikke stå og love, at vi i 2020 vil kunne sætte et hak ud for målsætningen om, at alle skal have adgang til disse hastigheder.

 

Men vi skal have så mange som overhovedet muligt med. Det får vi kun, hvis der er et højt investeringsniveau.

Derfor bliver vi for det andet nødt til at se på, hvordan vi sikrer telebranchen rammevilkår, så vi fortsat har et højt investeringsniveau.

Det er først og fremmest private investeringer, som sikrer danskerne adgang til hurtigt bredbånd og god mobil­dækning.

Det bør det også være fremover – både når det drejer sig om at få rullet hurtigt bredbånd ud til de sidste, og når det drejer sig om den kommende udrulning af 5G.

 

Det ændrer offentlige tiltag som bredbåndspuljen ikke på.

De seneste år er der lanceret flere tiltag for at styrke teleselskabernes incitament til at investere i digital infrastruktur til danskerne.

Der er blandt andet givet mulighed for at realkreditfinansiere centrale dele af teleinfrastrukturen. Og planloven er ved at blive ændret, så det lidt mindre tungt at få tilladelse til opsætning af mobilmaster.

Men det er en løbende udfordring at sikre fornuftige rammebetingelser, hvis vi ønsker en telebranche, som har mod på at rulle infrastruktur i hele Danmark.

 

For det tredje står man som teleselskab over for svære strategiske valg på grund af den digitale udvikling og konkurrence fra små innovative start-ups.

Generelt har telebranchen været dygtig til at omstille sig og tage nye digitale muligheder til sig. Branchen oplever løbende et pres fra nye aktører, hvilket giver forbrugerne meget fordelagtige priser for avancerede teleydelser.

Men man kan ikke sidde på hænderne – selvom man hidtil har været dygtige til at håndtere de digitale udfordringer. Det er netop pointen ved disruption.

Jeg fornemmer heldigvis, at man i telebranchen allerede er godt i gang med at udvikle forretningen til at kunne tilbyde løsninger – for eksempel i forhold til ”Tingenes Internet” og ”Smarte Byer”.

 

Der er selvsagt andre udfordringer for teleområdet. Men jeg synes, at disse tre udfordringer er særligt tydelige, når man ser på tværs af branchen oppe fra helikopteren.

 

 

Som alle her i forsamlingen ved, arbejdes der p.t. på et større telepolitisk udspil, som blandt andet vil have et oplæg til et nyt teleforlig.

Og det er min grundlæggende holdning, at vi skal holde fast i de to gamle dyder om markedsbaseret udrulning og teknologineutral regulering.

Disse to hovedprincipper fra den gældende telepolitik har bidraget markant til, at Danmark er i Superligaen, når det drejer sig om tele og digitalisering.

 

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at de ikke også vil være en del af fundamentet for vores telepolitik i mange år fremover.

Men det selvsagt et af de emner, som skal drøftes med de politiske partier, når udspillet er lanceret.

Jeg har samtidig den holdning, at teleudspillet skal være ambitiøst.

 

Vi skal sikre, at Danmark også fremover er blandt de førende i Europa, når det drejer sig om udnytte og anvende ny kommunikationsteknologi, herunder at vi hurtigt kommer med på 5G-vognen.

Vi kommer helt sikkert også til at drøfte, hvordan vi sikrer god dækning i hele Danmark samt gode rammebetingelser for telebranchens udrulning af infrastruktur.

 

Jeg ser meget frem til at kunne præsentere regeringens udspil efter sommerferien.

 

Og jeg glæder mig til at kunne drøfte udspillet med de mange forskellige interessenter og de politiske partier.

 

Jeg ønsker jer en fortsat god konference.