Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren

Publiceret 03-05-2017

Regeringen vil stramme reguleringen af fjernvarmesektoren, så kommunernes muligheder for at trække penge ud af fjernvarmesektoren begrænses. Derfor har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i dag fremsat et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning begrænser kommunernes muligheder for at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne. Samtidig indkalder Lilleholt Folketingets partier til forhandlinger i morgen torsdag d. 4. maj om en langtidsholdbar regulering af fjernvarmesektoren.

Lilleholt vil stramme reglerne nu og her

Energitilsynet har i 2012 og 2017 truffet afgørelse om, at fjernvarmeselskabet Energigruppen Jylland Varme A/S (EGJ) kan opkræve forrentning af historisk indskudskapital over fjernvarmekundernes varmeregning. Der ligger knap 60 lignende sager i Energitilsynet, hvilket forventes at medføre uhensigtsmæssige varmeprisstigninger i nogle af de berørte områder.

”Regeringen arbejder for at indrette en mere effektiv fjernvarmesektor, hvor hensynet til lave priser og høj kvalitet for forbrugerne er i centrum. Det sikrer de nuværende regler ikke. For mig er det afgørende, at vi nu og her får strammet reglerne, så kommunerne og deres selskaber fremover ikke længere har mulighed for at få en urimelig forrentning af deres historiske indskudskapital, og så vi sikrer, at forbrugernes penge bliver i sektoren eller sendes retur i form af investeringer og lavere varmepriser. Dermed sikrer vi, at varmeforbrugernes penge ikke kan bruges på alt mulig andet som at bygge svømmehaller,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

På den baggrund har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag fremsat et lovforslag, der med øjeblikkelig virkning begrænser kommunernes muligheder for at trække penge ud af deres fjernvarmeselskaber. Samtidig indkalder Lilleholt Folketingets partier til forhandlinger om den langsigtede regulering af fjernvarmesektoren torsdag d. 4. maj.

Ikke muligt at bremse eksisterende ansøgninger i Energitilsynet

Hvad angår Energitilsynets afgørelser i 2012 og 2017 omkring Energigruppen Jylland Varme A/S (EGJ) så er det vurderingen fra både Justitsministeriet, Kammeradvokaten og Energistyrelsen, at en regelændring, der indebærer annullering af EGJ’s tilladelse til indregning af forrentning, eller som vil reducere størrelsen af den forrentning, som Energitilsynet har tilladt indregnet i priserne, vil udgøre et ekspropriativt indgreb og udløse betaling af fuld erstatning fra staten til de selskaber, som indgrebet er rettet imod. Den samme vurdering gør sig gældende for de knap 60 lignende ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital, der afventer afgørelse i Energitilsynet. Det vil således ikke være muligt at afvise disse ansøgninger.

Det er vurderingen, at et sådan ekspropriativt indgreb ud fra almindelige retssikkerhedsmæssige betragtninger giver anledning til væsentlige principielle betænkeligheder af samme slags som ved gennemførelse af lovgivning med tilbagevirkende kraft. Endelig vurderes det, at et bagudrettet indgreb vil skabe investeringsusikkerhed på tværs af forsyningssektoren, hvilket vil føre til investeringstilbageholdenhed og højere risikopræmier til ugunst for forbrugerne på den lange bane.

”Vi har fået klar juridisk rådgivning fra flere sider, der fraråder at gribe ind i de konkrete sager i Energitilsynet med henvisning til, at det er ekspropriation og svarer til lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det lytter regeringen selvfølgelig til. Omvendt skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at fjernvarmekundernes penge ikke bruges på alt muligt andet end fjernvarme og forsyning, og at priserne er så lave som muligt. Vi når et godt stykke af vejen med lovændringen i dag, og så håber jeg, at vi kan forhandle en langsigtet løsning på plads, så vi kan få ryddet op i det her én gang for alle. Det skal være slut med denne type sager,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Kontakt

Souschef i pressetjenesten Rasmus Bjørn
Tlf. 41 72 90 77
Mail rasbj@efkm.dk