Offentlige data skaber bedre sikring mod oversvømmelser

Publiceret 02-05-2017

Stormflod og ekstremregn koster samfundet milliarder i oprydningsarbejde og ødelagte værdier. Men nye hydrologiske højdemodeller, som fortæller os hvor vandet løber hen, giver mulighed for at forudsige, hvor der skal sættes ind, når ulykken rammer. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig over, at offentlige data hjælper med at løse et samfundsproblem.

Gode og præcise data bliver vigtigere og vigtigere, når vi skal finde effektive og holdbare løsninger på større samfundsproblemer som klimaforandringer. Klimaforandringerne betyder, at vi oftere og oftere oplever stormflod, skybrud og langvarig regn, der skaber oversvømmelser og volder store og dyre skader på ejendomme og infrastruktur. For nyligt gav både stormen Urd og stormfloden i januar vidnesbyrd om, hvor vigtigt det er for både forebyggelse og beredskab, at vi kan forsyne samfundet med gode data.

De nye modeller forbedrer muligheden for at identificere, hvor der er risiko for oversvømmelser. Myndigheder, virksomheder og borgere har dermed fået et bedre grundlag til at træffe beslutninger om tiltag, der skal minimere risikoen for skader ved oversvømmelse i forbindelse med stormflod og ekstremregn.

”Jeg er glad for, at vi med forbedrede data får mulighed for bedre at vurdere, hvor vandet strømmer hen og kan skabe oversvømmelser. Det betyder, at vi, ved hjælp af frie, offentlige data, kan være med til at afhjælpe et stort samfundsproblem – at offentlige myndigheder kan forvalte mere effektivt på klimatilpasningsområdet, og at private kan beskytte deres ejendom bedre”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Mange får glæde af den nye, hydrologiske højdemodel
Beredskabet bruger de hydrologiske højdemodeller i deres arbejde med at forebygge oversvømmelser i forbindelse med ekstreme vejrsituationer. Andre myndigheder bruger modellerne til klimatilpasningstiltag i forbindelse med planlægning af anlægs- og byggeprojekter, eller til risikokortlægninger med henblik på at sikre bygninger, infrastruktur, kulturværdier mv. mod oversvømmelse. Desuden kan værktøjet bruges af borgerne, som vil forberede sig på næste ekstreme regnskyl, og virksomheder, som vil hjælpe fx husejere med klimasikring. 

”Ekstremt vejr ligner noget, vi i højere grad skal til at vænne os til, og derfor er det vigtigere nu end nogensinde før, at vi arbejder målrettet på at forberede os til fremtidens vejr. Vi vil også fremadrettet fortsat have fokus på at skabe det bedst mulige datagrundlag for klimatilpasning og vandforvaltning, og de nye hydrologiske højdemodeller er et vigtigt skridt på vejen,” siger Lars Chr. Lilleholt.

FAKTA
De nye hydrologiske højdemodeller bygger på væsentlige forbedringer af grunddata: De er baseret på en meget mere detaljeret og nøjagtig Danmarks Højdemodel fra 2015, nye oplysninger om hvor der skal tilpasses/slettes i højdemodellen for at vandet kan flyde frit, samt et nyt nationalt datasæt for vandløb og søer, som blev ajourført i løbet af 2016. produkter bliver stillet til rådighed på Kortforsyningen, og et screeningsværktøj, der kan visualisere forhøjet havvandstand og forøget regnmængde efter skybrud, kan tilgås på MiljøGis.

For detaljeret information om modeller og tilknyttede værktøjer, se nyhed på SDFE.dk.

Kontakt
Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi