I dag indvies nyt center for energi i Esbjerg

Publiceret 05-05-2017

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er med, når Energistyrelsen i dag indvier Center for Energiadministrations nye domicil på Niels Bohrs Vej 8 i Esbjerg. Energistyrelsen har gennemført udflytningen af Center for Energiadministration som en del af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser ”Bedre Balance”.

Når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag klipper snoren, markerer det en væsentlig styrkelse af energiområdet i Esbjerg. Det nye driftscenter og dets ca. 75 medarbejdere vil have fokus på at levere sikker, effektiv og fremtidssikret administration af puljer og ordninger til glæde for hele Danmark.

Energistyrelsen og Energinet.dk har gjort et imponerende stykke arbejde i forbindelse med udflytningen, og jeg er sikker på, at det gode arbejde vil komme Center for Energiadministrations mange kunder og dermed os alle sammen til gode. Det nye center bliver afgørende for, at Energidanmark får en smidig og professionel administration i forhold til de vigtige tilskudsordninger inden for blandt andet energiforskning og støtte til vedvarende energi, som vi har i Danmark”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Sammenlægning skal styrke energiadministration
Som en del af udflytningsplanerne bliver Energistyrelsens Center for Energiadministration slået sammen med en række lignende myndighedsopgaver i regi af Energinet.dk.

Vi har i dag glæden af at indvie Center for Energiadministrations permanente lokaler. Med de flotte, nye rammer på plads, ønsker jeg en god start for Energistyrelsens tilstedeværelse i Esbjerg. Jeg er sikker på, at det vil styrke energiadministrationen at samle Energinet.dk’s og Energistyrelsens energiadministrative opgaver under samme tag”, siger direktør for Energistyrelsen Morten Bæk.

Energinet.dk’s opgaver overgår pr. 1/1 2018 til Energistyrelsen, men allerede nu arbejder de nye kolleger tæt sammen. Sammenlægningen af opgaverne styrker muligheden for at dele viden, tænke systematisk på tværs og følge struktureret op på effekten og kvaliteten af administrationen.

 

Fakta

Disse ordninger hører under Center for Energiadministration

o   Energimærkeordningen (EMO)

o   CO2-kvoteadministration

o   VE til proces

o   Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

o   Koncernfælles rejseenhed

 

 • I alt kommer Center for Energiadministration til at huse ca. 75 medarbejdere i Esbjerg
 • Fem medarbejdere har valgt at flytte med til Esbjerg i forbindelse med udflytningen
 • Energistyrelsen flyttede til midlertidige lokaler i Skolegade i Esbjerg allerede d. 1. august 2016
 • Energinet.dk flyttede ind med 34 medarbejdere hos Energistyrelsen (i Skolegade) d 1. januar 2017.
 • Overdragelsen af Energinet.dk omfatter myndighedsopgaver vedrørende administration af støtte til vedvarende energi (vind og sol) og lignende myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver.
 • Overdragelsen af Energinet.dks opgaver til Energistyrelsen sker per 1. januar 2018

 

Kontaktinformationer:
Kontakt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Pressekoordinator Kirsten Tode, kirto@efkm.dk, 4172 9021

Kontakt Energistyrelsen:
Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, ccmn@ens.dk, 3392 7902

 

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi