Vigtigt skridt på vej mod samling af de danske gasdistributionsselskaber

Publiceret 28-06-2017

Staten og ejerkommunerne bag hhv. HMN Naturgas og NGF Nature Energy har taget et vigtigt skridt på vejen mod en samling af de danske gasrør i et statsligt selskab. Der er nu enighed om at indlede forhandlinger om opkøb af de kommunalt ejede selskaber.

Formændene for hhv. HMN Naturgas og NGF Nature Energy holdt i dag møde med energi-, forsynings-, og klimaministeren. På mødet var der enighed om at indlede forhandlinger om en samling af den danske gasdistributionssektor.

”Det er et vigtigt skridt på vejen mod samlingen af den danske gasdistributionssektor. Vi er nu enige med HMN og NGF om at indlede forhandlinger,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Samlingen er et led i regeringens forsyningsstrategi, ”Forsyning for Fremtiden” og skal bidrage til at indløse et konsoliderings- og effektiviseringspotentiale til gavn for de danske gasforbrugere. Regeringens målsætning er at realisere et effektiviseringspotentiale på 100 mio. kr. om året fra 2025. Derudover skal samlingen på længere sigt bidrage til en harmonisering af priserne på gasdistribution på tværs af landet.

”Med dagens aftale har vi fået rammerne på plads for, at konsolideringen både kan sikre den enkelte gaskunde og give sektoren de optimale muligheder for at bidrage til et grønt energisystem,” siger formand i HMN Naturgas Ole Bjørstorp.

”Nu er rammerne på plads for en konsolidering inden for gassektoren i Danmark. Hermed sikres et effektiviseringspotentiale, som kommer de danske gaskunder til gode,” siger formanden for NGF Nature Energy, Jens Otto Dalhøj.

Der blev den 30. maj 2017 indgået en bred stemmeaftale om konsolideringen af gasdistributionssektoren.

 

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring, som der følger op på stemmeaftalen, og som skal danne det juridiske grundlag for konsolideringen.

  

Fakta

  • Når gasforbrugere betaler gasregningen, betaler de for selve gassen og for levering af gassen. Handel med gassen er i dag udsat for konkurrence, og forbrugerne kan vælge, hvilket selskab de vil købe af.

  • Levering af gassen betales derimod til det distributionsselskab, der ejer gasrørene i det område, hvor forbrugeren bor.

  • Konsolideringsprocessen vedrører ikke handel med gas, men kun distribution.

  • Gasdistributionen er i dag organiseret således, at der er to kommunalt ejede selskaber (HMN Naturgas og NGF Nature Energy) og et statsligt selskab ejet af Energinet.dk. Det er disse tre selskaber, som regeringen vil arbejde for at samle i ét statsligt selskab.

 

Kontaktinfo

Pressechef Jesper Caruso / jesca@efkm.dk / 4172 9184.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi