Ny lov: Forsyning af el effektiviseres med op til 600 mio. kroner

Publiceret 02-06-2017

Ny økonomisk regulering skal effektivisere elnetvirksomhederne med op mod 600 mio. kr. årligt.

I dag har Folketinget vedtaget en ny lov om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne i Danmark. Lovforslaget er et vigtigt skridt i regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden”, der samlet set skal effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 mia. kr. årligt i 2025.

Den nye regulering bygger på El-reguleringsudvalgets anbefalinger og vil medføre markante effektiviseringer af de danske elnetvirksomheder, som leverer elektricitet til danske husstande og virksomheder.

”I dag har vi vedtaget en lov, som kommer alle danske elforbrugere til gode, fordi vi får en langt mere tidssvarende regulering. Netvirksomhederne får nu større tilskyndelse til at effektivisere, og det vil løbende gavne de danske elforbrugere. Med den nye regulering får vi en mere effektiv sektor med rimelige priser og en fortsat høj forsyningssikkerhed”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

En moderne regulering
Prisen for levering af el vil fremover blive tættere koblet til elnetvirksomhedernes faktiske udgifter. Samtidig tilskynder den nye regulering løbende netvirksomhederne til at gennemføre effektiviseringer, fordi netvirksomheden får lov til at beholde gevinsten i en periode, hvorefter effektiviseringen skal gå til forbrugerne. Reguleringen indeholder også løbende effektiviseringskrav, der sikrer, at en del af gevinsten kommer forbrugerne til gode med det samme. Det betyder i sidste ende, at den nye regulering sammen med de effektiviseringer, der allerede er gennemført, vil realisere effektiviseringer for op til 600 mio. kr. til gavn for borgere og virksomheder i Danmark.

Et samlet Folketing har stemt for den nye lov.

”Der har været bred politisk opbakning til at indføre en moderne regulering af elnetvirksomhederne. De færreste tænker over, hvordan deres el bliver leveret. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi politisk sikrer en stabil levering af elektricitet til den lavest mulige pris”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den nye økonomiske regulering af elnetvirksomhederne er en del af regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden”. Loven får virkning for netvirksomhederne fra 1. januar 2018.

Adskillelse med navn og logo skal sikre klarhed for forbrugerne
Loven skærper derudover kravet til netvirksomhedernes såkaldte særskilte identitet. En netvirksomhed – som er monopolvirksomhed – vil skulle være klart adskilt med navn og logo fra fx en elhandelsvirksomhed, som har samme ejer. Formålet er at øge klarheden for forbrugerne om, hvilken virksomhed de har med at gøre og dermed styrke konkurrencen.

”De nuværende regler sikrer ikke en klar identitetsmæssig adskillelse mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Nu stiller vi krav om, at der med navn og logo gøres synlig forskel, så vi skaber klarhed for forbrugerne om, hvilken virksomhed de har med at gøre. Det vil samtidig styrke konkurrencen på markedet for elhandel, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

FAKTA
Den økonomiske regulering er blandt andet baseret på følgende principper:

  • Tilskyndelse til effektiviseringer til gavn for netvirksomheder og elforbrugere.
  • En tæt sammenhæng mellem netvirksomhedernes omkostninger og indtægter.
  • Tilskyndelse til fortsat høj forsyningssikkerhed.
  • En regulering, der understøtter sektoren i at efterspørge ny teknologi og investere i de mest effektive løsninger.

Kontakt 
Pressekoordinator Kirsten Tode
Tlf. 4172 9021
Email: kirto@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi