Investeringerne stiger i telebranchen

Publiceret 28-06-2017

Telebranchens investeringer steg sidste år, mens branchen omsatte for lidt mindre end i 2015. Det viser nye økonomiske nøgletal fra Energistyrelsen.

(Denne pressemeddelelse er revideret 28. juni kl. 14.55)

Den danske telebranche oplever en fortsat stigning i de samlede investeringer, hvor stigningen fra 2015 til 2016 er på 4,2 pct. I 2016 var den danske telebranches investeringsgrad 1,3 procentpoint højere end året før, hvilket skal ses i lyset af stigningen i investeringer og en samtidig lavere omsætning.

Det er en god nyhed, at vi for tredje år i træk ser en stigning i teleselskabernes investeringer på trods af faldende omsætning. Telebranchens investeringer er helt nødvendige for at sikre, at vi har en god mobil og bredbåndsdækning. Jeg vil derfor gerne anerkende telebranchen for deres stadige fokus på investeringer og deres store indsats for at sikre en fortsat digital udrulning i Danmark,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Faldende omsætning

Den samlede omsætning falder fortsat i telebranchen. Omsætningen faldt 3,2 pct. fra 39,3 mia. kr. i 2015 til 38,0 mia. kr. i 2016. Faldet skyldes lavere omsætning på alle markeder, herunder fastnettelefoni og mobiltelefoni, mobildata. Herudover faldt omsætningen på tv-distribution med 0,7 procent.

Efter et relativt lavt resultat i 2015 er telebranchen på vej tilbage til et mere normalt indtjeningsniveau. Det samlede resultat (EBIT) er således steget fra 2,4 mia. kr. i 2015 til 3,8 mia. kr. i 2016.

Beskæftigelsen i telebranchen er i perioden nogenlunde uændret.

”Når regeringen kommer med sit forslag til nyt teleforlig efter sommerferien, vil vi ikke mindst have fokus på, at branchen skal have gode og forudsigelige rammebetingelser, som kan understøtte den fortsatte udrulning af teleinfrastruktur,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

 • I 2016 havde de danske teleselskaber en samlet omsætning på 38,0 mia. kr. svarende til et fald på 3,2 pct. Den samlede omsætning i 2015 var 39,3 mia. kr.
 • Telebranchens samlede resultat (EBIT) er trods den faldende omsætning steget med 56 pct., hvilket betyder, at overskudsgraden er steget til 10 pct. i 2016. Den markante stigning skal dog ses i lyset af, at resultatet blev mere end halveret fra 2014 til 2015 grundet ekstraordinære afskrivninger.
 •  Teleselskabernes investeringer er steget fra 6,6 mia. kr. i 2015 til 6,9 mia. kr. i 2016 svarende til en stigning på 4,2 pct. De samlede investeringer i den danske teleinfrastruktur har været stigende siden 2013.
 • Telebranchens investeringer stiger fortsat samtidig med, at omsætningen falder. Dermed ses samtidig en højere investeringsgrad, der fra 2015 til 2016 er steget 1,3 procentpoint fra 16,8 pct. til 18,1 pct.
 • Beskæftigelsen i telebranchen er i perioden 2015 til 2016 stort set uændret med en minimal stigning fra ca. 13.500 til 13.575 fuldtidsansatte. Fra 2010 til 2016 er beskæftigelsen i alt reduceret med lidt over 2.000 ansatte, hvilket svarer til et fald på 14 pct.
 • Energistyrelsen indsamler årligt oplysninger om danske teleselskabers omsætning, investeringer, resultat (EBIT) og beskæftigelse. På baggrund heraf præsenterer publikationen ”Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2016” et overordnet billede af udviklingen i telebranchens økonomiske aktiviteter i kalenderåret 2016.
 • Data er baseret på indberetninger fra 153 selskaber.

 

Læs ”Økonomiske nøgletal for telebranchen 2016”

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso / jesca@efkm.dk / 4172 9184.

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi