Danmark underskriver erklæring om mere havvind i Nordsøen

Publiceret 06-06-2017

Danmark har sammen med branchen og Tyskland og Belgien underskrevet en erklæring som sætter øget fokus på udnyttelse af potentialet i Nordsøen for opstilling af havvind. Dette sker på etårsdagen for etableringen af Nordsø-samarbejdet, som Danmark sammen med landene omkring Nordsøen er en del af.

I dag på etårsdagen for indgåelsen i Nordsø-samarbejdet underskriver Danmark sammen med repræsentanter for offshore-industrien samt Tyskland og Belgien en erklæring, hvori Danmark genbekræfter ambitionen om at opstille havvind i Nordsøen og om i det hele taget at udnytte det store potentiale, som Nordsøen rummer. I erklæringen fremgår det desuden, at industrien er klar til at opstille 60 GW ny kapacitet havvind i Nordsøen i perioden 2020-2030 og mindst 4 GW per år. Udbygning af denne størrelsesorden vil være med til at drive omkostningerne på havvind, som allerede er stærk faldende, yderligere ned.

”Jeg har tidligere kaldt Nordsøen for et Silicon Valley for havvind. Erklæringen understreger yderligere denne pointe. Nordsøen har et stort potentiale, som er vigtigt ikke bare for den fremtidige danske energiforsyning, men for hele Europas forsyning. Med erklæringen gør Danmark det endnu en gang helt klart, at vi har store ambitioner for havvind,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Perspektiverne for havvind i Nordsøen er omfattende. EU-Kommissionen vurderer, at havvindmøller i Nordsøen vil kunne dække 4-12 pct. af elforbruget i hele EU, hvilket svarer til en udbygning i omegnen af 100 GW i 2030. Hvis man tager udgangspunkt i danske husstandes elforbrug, så vil det svare til, at vind fra Nordsøen kunne dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug.

Med erklæringen lægges der op til, at der i Nordsø-samarbejdet skal være yderligere fokus på hvad der skal til, for at vi i fremtiden ser omkostningsreduktioner i prisen på havvind og større og flere investeringer i havvindprojekter, kabler og infrastruktur omkring Nordsøen. Denne udvikling skal finde sted i et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Flere danske virksomheder, herunder Esbjerg Havn, MHI Vestas og DONG Energy, har ligeledes underskrevet erklæringen.

”Et sundt investeringsmiljø i Nordsøen vil komme danske virksomheder med ekspertise inden for etablering og udvikling af havvind til gavn. Det gælder uanset, om vindmøllerne stilles op i dansk eller andre Nordsø-landes havterritorium. Den øgede aktivitet i Nordsøen kan således betyde vækst og nye arbejdspladser i den store klynge af danske virksomheder, som beskæftiger sig med havvind,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

 

Kontaktinfo:
Pressekoordinator
4172 9021
jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi