Danmark er centrum for et mere forbundet Europa

Publiceret 01-06-2017

I dag åbner energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energy Infrastructure Forum her i Danmark. På forummet skal man diskutere de infrastrukturelle forhindringer, som skal overvindes, for at energien kan flyde frit og ubesværet i hele Europa – og dermed skabe fri handel og lavere priser.

Når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag kl 12.30, sammen med bl.a. Kommissær Miguel Cañete, åbnerEnergy Infrastructure Forum 2017, er det med et klokkeklart sigte: at komme nærmere etableringen af en europæisk Energiunion, hvor el og gas kan handles frit over landegrænserne. Det er tredje gang, at Danmark er vært for forummet.

”Jeg er meget glad og stolt over, at kommissionen har valgt Danmark som permanent vært for Energy Infrastructure Forum. Det viser, at vi er centrum for udbredelsen af vigtig infrastruktur i Europa, og at vores store arbejde for at skabe en europæisk Energiunion bliver bemærket. Det er vigtigt for regeringen, at Energiunionen er ved at blive en realitet, og at vi med den får bedre muligheder for at handle med energi på tværs af landeskel. Det vil i sidste ende komme danske forbrugere og virksomheder til gode,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Danmark og Norden er førende i forhold til handel med energi, og i disse dage skal politikere, embedsfolk og eksperter fra hele Europa altså diskutere bl.a. investeringer i infrastrukturen og best practice i forhold til inddragelse af civilsamfundet i infrastrukturprojekter.

Rammerne for Energiunionen snart på plads
I november sidste år præsenterede EU-Kommissionen en større lovpakke, som skal medvirke til at implementere den europæiske Energiunion, og der ligger dermed snart en regulatorisk ramme for en fælles Energiunion – men der kræves også en infrastruktur, der kan transportere energien rundt.

Der findes allerede i dag både el- og gasledninger mellem mange af EU-landene. Navnligt i Norden er man langt fremme i forhold til handel med især el. I EU udbygger man energinettet massivt, men nogle regioner, såsom Spanien og Portugal, de baltiske lande og Sydøsteuropa, er kun i begrænset omfang koblet på det europæiske energinet, og skal kobles på, samtidig med, at alle Europas lande skal forbindes bedre. Det vil medføre fri handel med el og lavere priser for forbrugerne – det økonomiske potentiale ved en optimal sammenkobling af bare elmarkederne i Europa vurderes at ligge på 40 mia. euro årligt. Dertil kommer handlen med gas.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at regeringens fokus ligger på at gøre det så billigt som muligt at være dansk forbruger, samtidig med at rammerne for danske virksomheder er så gode som muligt. Oven i det er det klart, at et gigantisk potentiale på 40 mia. euro ikke er til at overse, og jeg er glad for, at alle Europas lande kommer til at nyde godt af det vigtige arbejde, som er rodfæstet her i Danmark,” siger Lars Chr. Lilleholt.

I år arbejder man på at gøre vejen fra idé til færdigt projekt kortere. Højspændingsledninger, transformere og udbygning af energinettet kan ofte blive bremset eller forsinket af forhindringer som manglende finansiering og folkelig modstand. På årets forum vil deltagerne have fokus på, hvordan der sikres lokal opbakning ved udbygning af infrastruktur, på finansiering, og også hvordan udgifter og gevinster ved infrastrukturudbygning kan deles mellem medlemslandene, når projekterne går på tværs af landegrænser.

Fakta

  • EU-Kommissionen har valgt Danmark som permanent vært for EU's Infrastrukturforum bl.a. på grund af Danmarks og Nordens førerrolle inden for regional udbygning af el-infrastruktur.
  • Man vurderer, at der ligger besparelser på op mod 40 mia. euro årligt ved en optimal kobling af europæiske el-markeder. Vurderingen er udarbejdet af Booz og Co. for EU-Kommissionen. Se rapporten her: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130902_energy_integration_benefits.pdf
  • I forbindelse med dette års Energiinfrastrukturforum uddeler Renewables Grid Initiative ”Good Practice of the Year”-prisen i følgende kategorier: 1) Kommunikation og interessentdeltagelse, 2) Teknologi og design og 3) Miljøbeskyttelse. Se mere her: http://renewables-grid.eu/activities/good-practice-award.html

Kontakt
Ministeren: Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 4172 9184.
Infrastrukturforum: Anne Bollerup-Jensen, anbje@efkm.dk, tlf. 41729193

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi