Afgifter og tilskuds indvirkning på energiområdet

Publiceret 30-06-2017

Skatteministeriet offentliggør i dag delanalyse 4 i Afgifts- og tilskudsanalysen. Delanalyse 4 er den sidste og mest omfattende ud af i alt seks analyser. Dermed er hele Afgifts- og tilskudsanalysen færdig. Analysen giver et bud på den samfundsøkonomisk optimale afgifts- og tilskudsstruktur for indpasning af grøn energi i det danske energisystem.

Med Delanalyse 4 er alle seks delanalyser nu offentliggjort. Afgifts- og tilskudsanalysen blev sat i gang for at analysere, hvordan Danmark kan sikre en grøn omstilling af energisystemet på den samfundsøkonomisk mest optimale måde.

Det er godt, at vi har fået den sidste analyse på plads, så vi nu har et samlet bud på en omkostningseffektiv måde at opnå vores mål på. Jeg glæder mig over, at analysen blandt andet lægger op til en sænkning af elvarmeafgiften. Det vil, hvis vi kan samle opbakning og penge til det, betyde, at vi kan få flere varmepumper og mere overskudsvarme i spil i vores energisystem – og det vil fremme den grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Yderligere information og Delanalyse 4 findes på Skatteministeriets hjemmeside

Fakta

  • Afgifts- og tilskudsanalysen består af i alt 6 delanalyser. Med Delanalyse 4 er alle deleanalyser nu offentliggjort.
  • Afgifts- og tilskudsanalysen blev sat i gang af et bredt flertal i Folketinget som led i Energiaftalen 2012.
  • Afgifts- og tilskudsanalysen er udarbejdet af sekretariatet for afgifts- og tilskudsanalysen, som består af Skatteministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Finansministeriet. Skatteministeriet har været formand.

 

Kontaktinfo

Pressechef Jesper Caruso / 4172 9184 / jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi