Indkaldelse af ansøgninger til Smart energi-pulje 2017 og 2018

Publiceret 07-07-2017

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren åbner i dag for ansøgninger til Smart energi-puljen. Puljen støtter projekter, der forbedrer udnyttelsen af grøn strøm ved at integrere flere forsyningssystemer. Der er afsat 3 mio. kroner i henholdsvis 2017 og 2018, og der åbnes nu for ansøgninger til begge år.

Der kan være store gevinster for både samfundet og forbrugeren ved at skabe større samspil mellem forsyningssektorer som for eksempel el, vand, varme og gas. Smart energi betyder, at energisystemerne tænkes mere sammen og indrettes mere fleksibelt, så for eksempel vindkraften kan lagres, når det blæser rigtig meget og bruges som varmt vand i fjernvarmesystemet på et andet tidspunkt. 

Intelligente og sammenhængende energisystemer er en forudsætning, for at vi får mest muligt ud af den grønne omstilling. Med Smart energi-puljen håber jeg, at vi får nogle spændende bud på nye løsninger, som med puljestøtten kan få det afgørende skub fremad,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ansøgninger skal sendes til ek2@efkm.dk med kopi til mvi@efkm.dk.

Puljen er åben for ansøgninger fra dags dato og frem til 25. oktober 2017. Projekter, der har modtaget støtte, vil få besked i december 2017.

Fakta om Smart energi-puljen

  • Puljens formål er at støtte forretningsmodne løsninger, der går på tværs af flere forsyningssektorer – for eksempel ved at udnytte overskud eller affald fra forskellige forsyninger som varme, køling, el, affald og vand.
  • Der er afsat 3 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018.
  • Puljen er et initiativ, der blev besluttet i forbindelse med udmøntningen af Energireserven.
  • Puljen udmøntes efter EU’s de minimis-forordning.

 

Kontaktinfo

Spørgsmål vedrørende ansøgningsproces og Smart energi:

AC-medarbejder Mette Vingaard
mvi@efkm.dk
5087 4893

Pressehenvendelser:

Pressekoordinator Kirsten Tode
kirto@efkm.dk
4172 9021

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi