Klimaforandringerne rammer også i din by

Publiceret 02-01-2017

Når storme blæser ind over landet, stormfloder skyller op, eller voldsom regn styrter ned, så rammes alle ikke ens. Derfor skal forberedelserne til fremtidens vejr heller ikke være ens alle vegne. Aarhus Kommune har allerede fået udarbejdet en klimarapport fra DMI og vil bruge de nye oplysninger i klimatilpasningen.

Oversvømmede veje og kældre fulde af vand bliver langt hyppigere i fremtiden viser DMI’s rapport over fremtidige klimaforandringer i Danmark. I et land som Danmark rammer klimaforandringerne allerede i dag forskelligt. Det betyder, at de enkelte kommuner står overfor meget forskellige klimaudfordringer i fremtiden. 

Bor du i storbykommuner som København og Odense, skal din kommune først og fremmest tilpasse sig kraftigere skybrud, der kan ødelægge store værdier, fx ved at oversvømme din bolig eller din vej. Bor du i kystnære kommuner i de indre danske farvande som Holbæk, Roskilde og langs Øresundskysten, så er den stigende vandstand noget du og din kommune skal være opmærksomme på, da den kan byde på store oversvømmelser. Og er du landmand med en sandrig landbrugsjord, som i Herning og Varde, så vil du gå lange perioder i møde uden regn i vækstsæsonen.

”Klimaforandringer kan give os alle sammen udfordringer i hverdagen. Men vi kan handle på dem allerede nu. Derfor er jeg glad for, at DMI har sammensat et nyt produkt, så de kan rådgive om klimaudfordringerne for de enkelte kommuner. Så kan vi i tide finde en løsning lige dér, hvor du bor,” siger energi-, forsyning-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

DMI kan nu levere meteorologisk rådgivning, analyser og data om fortidens, nutidens og fremtidens klima helt ned på kommuneplan. I praksis skræddersyer DMI’s rådgivere rapporter ved at analysere regionale klimamodeller med bl.a. temperatur og nedbør, IPCC fremtidsscenarier samt store mængder af observationsdata som fx nedbør. 

”En klimarapport fra DMI vil koste et beløb, som er en dråbe i havet sammenlignet med eksempelvis omkostningerne efter de store storme,” fortæller Marianne Thyrring, direktør på DMI. Hun peger på, at det vil være omkostningseffektivt for kommunerne at klimatilpasse med udgangspunkt i DMI’s viden.  ”DMI er klar til at komme med den lange vejrudsigt for alle landets kommuner, så hver eneste af de 98 kommuner kan klimasikre sig i fremtiden,” siger Marianne Thyrring.

Aarhus gør sig klar til endnu mere vand

Oplysningerne fra DMI påvirker planlægningen af de klimatilpasningsprojekter, der skal være med til at beskytte Aarhus Kommunes værdier og infrastruktur mod den øgede mængde vand, vi får i fremtiden. For fremtiden byder både på markant mere regn, flere stormfloder og højere vandstand. 

”Vi har nu et opdateret og bedre beslutningsgrundlag for at målrette vores klimatilpasning bedst muligt, og arbejdet er allerede i gang”, siger rådmand Camilla Fabricius og fortsætter: ”Vi arbejder med det i praksis lige nu. Vi gennemfører en række indsatser for at forebygge oversvømmelser i fremtiden. Det drejer sig blandt andet om områderne omkring det nye sygehus i Skejby, lavtliggende områder ved Vejlby-Risskov og havnen. Desuden bruger vi den nyeste viden fra DMI ved forskellige anlæg og til at undgå oversvømmelser ved kritiske veje, som ikke mindst beredskabet er afhængige af.  

Det betyder blandt andet, at DMI’s konklusioner vil indgå i arbejdet med den nye kommuneplan. Risikovurderingerne indgår også i prioriteringen i forhold til langsigtede investeringer i byggeri og anlæg samt for kommunens drift. 

”Der er stor forskel på, hvilke konsekvenser klimaændringerne har for de enkelte kommuner. Eksempelvis er kommunernes topografi og bebyggelsesprocent afgørende elementer i forhold til klimatilpasning. I analysen har vi set på kommunens konkrete behov. På baggrund af forholdene, vores egne klimadata og klimafremskrivninger samt IPCC’s nyeste klima-scenarier kommer vi så med et kvalificeret og veldokumenteret bud på, hvad Aarhus kan forvente” siger direktør Marianne Thyrring fra DMI. 

I Aarhus Kommune er rapporten et vigtigt bidrag for beslutningstagerne i klimatilpasningen. Rapportens konklusioner indgår derfor i planlægningen og samarbejdet med Beredskabet, Aarhus Havn, Aarhus Vand A/S samt virksomheder og borgere, hvor det er relevant. 

Meget mere regn og flere stormfloder

Vurderingerne af fremtidige klimaforandringer er baseret på de scenarier, som også anvendes af FN’s klimapanel IPCC’s klimascenarier. Aarhus kan forvente mere vand – på flere måder:

  • Middelvandstanden i havet kan stige op til 0,4 meter frem til 2050 og op til 0,8 meter frem 2100. DMI vurderer, at vandstanden ved Aarhus i værste tilfælde kan stige helt op til 1,6 meter ved århundredeskiftet.
  • Med vandstandsstigningen stiger risikoen for stormfloder også. Får vi en vandstandsstigning på 0,3 meter, kan vi forvente, at de stormfloder, vi nu får i gennemsnit hvert 100. år, vil komme hvert 8. år.
  • Regnen vil falde langt mere intensivt. I dag er der i gennemsnit fire dage om året, hvor vi får mere end 20 mm regn. I slutningen af århundredet vil det ske 5-7 gange årligt.
  • Hyppigheden af skybrud, vurderer DMI, vil kunne fordobles mod slutningen af århundredet. Skybrud er, når det regner med mere end 15 mm/30 minutter.

Efter aftale med Aarhus Kommune har du selv mulighed for at kigge i kommunens klimarapport via linket øverst til højre på siden. 

Hvis du vil vide mere

Her kan du få mere af vide om Danmarks lokale klimaudfordringer.

Kontakt til DMI: Seniorforsker Ole Bøssing Christensen, 39 15 74 26

Kontakt til Aahus Kommune: Rådmand for Teknik og Miljø, Camilla Fabricius, 40 24 83 21

Kontakt

Rasmus Bjørn
41729077
rasbj@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi