Vigtigt skridt mod højere priser på CO2-udledning

Publiceret 15-02-2017

EU tog i dag et vigtigt skridt mod et sundere CO2-kvotehandelssystem, da Europa-Parlamentet vedtog sin holdning til sagen. Den danske regering vil kæmpe for en ambitiøs reform af CO2-kvotehandelssystemet. Det får vi mulighed for, når energiminister Lars Chr. Lilleholt i slutningen af måneden skal til rådsmøde i Bruxelles.

Det skal kunne betale sig at investere i grøn teknologi frem for at fastholde gamle og CO2-intensive teknologier. Regeringen arbejder derfor benhårdt for at styrke EU’s kvotehandelssystem for CO2, så vi kan komme af med det store overskud af CO2-kvoter. Det er nødvendigt, hvis vi skal drive den grønne omstilling fremad i EU og indfri vores energi- og klimamål på en omkostningseffektiv måde.

”Jeg er glad for, at Europa-Parlamentet i dag sender et stærkt signal om, at CO2-kvotehandelssystemet skal styrkes for at fremme EU’s klimaindsats. Det flugter fuldstændigt med regeringens ønsker. Jeg arbejder i EU for en strukturel reform af CO2-kvotehandelssystemet, så det bliver dyrere at skade klimaet. Markedet skal i højere udstrækning end i dag drive den grønne omstilling i stedet for nationale støttesystemer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Prisen for CO2-kvoter er aktuelt under 35 kr. og dermed langt fra prisniveauet ved kvotehandelssystemets opstart i 2008. Dengang forventede man et prisniveau i 2020 på cirka 225 kr. Forskellen skyldes, at der er opstået et betydeligt overskud på op mod tre mia. CO2-kvoter, som systemet er udfordret af i dag. I de igangværende forhandlinger i Rådet og Parlamentet har man derfor drøftet, hvordan man kan reducere overskuddet af CO2-kvoter og dermed sikre et stærkere prissignal.

”EU har et ambitiøst mål om en reduktion af drivhusgasudledningerne på mindst 40 pct. i 2030 i forhold til 1990. Derudover har regeringen sat en ambitiøs målsætning om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030. Det er afgørende, at vi får kvotehandelssystemet til at virke, så det understøtter disse mål og den grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Europa-Parlamentet har den 15. februar fastlagt sin holdning til reform af EU’s CO2-kvotehandelssystem.  EU’s Ministerråd forventes at blive enige om sin holdning på miljørådsmødet den 28. februar. Herefter kan forhandlinger mellem Rådet og Parlamentet gå i gang.

Kontaktinfo
Pressechef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Jesper  Caruso
+45 4172 9184 
jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi