Satellitgennembrud - stor succes med brug af satellitdata til digital landkortlægning i Grønland

Publiceret 22-02-2017

Nye resultater viser, at satellitdata og ny teknologi kan bruges til en hurtigere og bedre landkortlægning af Grønland. De nye landkort gør overvågningen af klimaforandringer nemmere og gavner beredskab, forvaltning og virksomheder.

SPOT 6/7 Satellitbillede: © DHI GRAS / Airbus DS

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sammen med Grønlands Selvstyre undersøgt og testet, at satellitdata nu kan bruges til digital kortproduktion i storskala, og samtidig højne kvalitet og præcision i data. Det er sket i et pilotprojekt om ny digital kortlægning i Grønland.

Anvendelsen af satellitdata er et gennembrud i forhold til den traditionelle fotoflyvning, fra 1930érne og 1980érne, der både var dyrere og besværlige pga. de store afstande og det ekstreme vejr i Grønland. De nye digitale landkort vil understøtte både offentlige og private behov. Kortene vil bl.a. kunne bruges i den offentlige forvaltning, i beredskabet i forbindelse med ”search and rescue”, i GPS, turismeudvikling, overvågning af klimaforandringer mv.

”Det er en vigtig milepæl, at vi sammen med Grønlands Selvstyre har fået afprøvet, at satellitter og ny teknologi kan bruges til moderne kortlægning af vanskelige landområder, som tilfældet er i Grønland,” siger energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt.

De nuværende kort er for upræcise
Der er sket store ændringer i landskabet og derfor er homogenitet, fuldstændighed og detaljering af de eksisterende kort af meget varierende kvalitet. Kortene er i lille målestoksforhold og unøjagtige både med hensyn til højder, afstande og positioner. Man kan f.eks. ikke bruge dem i forbindelse med satellit navigation (GPS).

”De eksisterende kortlægninger er ikke præcise nok til brug for offentlig forvaltning, militære opgaver, planlægning, navigation, civile anvendelser og i erhvervslivet. Det er derfor vigtigt at få undersøgt, hvordan nye og aktuelle data og kort kan udvikles,” siger energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Chr. Lilleholt.

Fakta
De nye satellitbilleder danner grundlaget for landkortlægningen i pilotprojektet. De rå satellitdata er nu indsamlet for de fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. Samtidig er den digitale højdemodel samt luftfotos over de samme områder færdigproduceret. De nye kortdata bliver frie data og forventes at være tilgængelige  inden udgangen af 2017.

undefined
De fire konkrete områder som kortlægges

undefined
SPOT 6/7 @Airbus Defence and Space


Pilotprojektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

Læs mere på Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside. 

Kontaktinfo

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:
Kommunikationsrådgiver
Chris Hammeken
mail: chh@efkm.dk
mobil: 4127 7294


Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:
Funktionsleder
Dorthe Rejkjær
Mail: drr@sdfe.dk
Tlf.: 7254 5641

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi