Varmepumper på abonnement skal få virksomheder til at skrotte oliefyret

Publiceret 08-12-2017

For at sparke gang i markedet for varmepumper på abonnement i virksomheder bliver der nu givet 11 mio. kr. til en ny ordning på området. Det er sund fornuft på virksomhedernes bundlinje og i klimaregnskabet.

Tre installatører har nu fået tilsagn om tilskud til at udrulle varmepumper til ca. 375 virksomheder. Som en del af den grønne klimapulje uddeles der nemlig 11 mio. kr. til at fremme den grønne omstilling gennem varmepumper. Målgruppen for ordningen er udlejningsejendomme og erhvervsvirksomheder, der bruger varme til proces og bygningsopvarmning. Det kan fx være grisestalde, fabrikker og værksteder med lokaler, der kræver opvarmning.

”Vi har lige kørt en kampagne med varmepumper på abonnement i private husstande, og nu gentager vi succesen i virksomheder. Tre installatører er valgt, og jeg håber, at denne nye ordning kan få rigtig mange danske virksomheder til at genoverveje deres primære varmekilde – i mange tilfælde kunne den lige så godt være mere grøn og klimavenlig”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Varmepumper er sund fornuft

Varmepumper luner i klimaregnskabet, og de har flere fordele. For det første betyder de, at en bygning skal tilføres mindre energi udefra, fordi varmepumpen bruger ca. tre – fire gange mindre energi i form af el til at lave varmen end tilsvarende oliefyr og gammeldags el-panel gør. Og i takt med, at elforsyningen i stigende grad baseres på vindmøller og andre former for vedvarende energi, betyder varmepumpen også, at olie erstattes med grøn, vedvarende energi.

"Et vigtigt skridt i Danmarks grønne omstilling er, at vi sender kul og olie på pension og udnytter al den grønne strøm, vi producerer. For nylig nedsatte vi elvarmeafgiften, og nu viser vi virksomhederne, at varmepumper er sund fornuft på bundlinjen, der samtidig luner i klimaregnskabet. Og derfor håber jeg også, at ordningen kan være med til at sparke gang i markedet for varmepumper på abonnement i virksomheder, så de får flere tilbud at vælge imellem, når de vil udskifte deres oliefyr med en klimavenlig varmepumpe”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der bliver kun givet tilskud i en begrænset periode, så leverandørerne kan opbygge en portefølje af anlæg og få erfaring og viden med konceptet, så det kan videreføres på længere sigt uden tilskud.

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Christian Lietzen, 41 72 38 76, chrli@efkm.dk

Fakta

I alt seks installatør-virksomheder har vist interesse for puljen, og tre firmaer har opnået støtte. De tre virksomheder er: EWII Energi A/S, OK a.m.b.a. og Sustain Solutions.

Der findes tre typer af varmepumper: Jordvarme, Luft-til-vand og Luft-til-luft.

De fleste steder vil der blive tale om luft-til-vand varmepumper måske i kombination med jordvarme. Skal varmepumpen bruges et sted med stort ventilationsbehov, kan det også komme på tale at installere en luft-til-luft varmepumpe.

Midlerne til ordningen er en deludmøntning af den grønne pulje, som blev aftalt i forbindelse med PSO-aftalen fra 2016. Her besluttede Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti at afsætte midler til en grøn klimapulje. Puljen er målrettet initiativer, der fremmer den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, herunder særligt initiativer, som kan bidrage til at opfylde Danmarks 2030-mål. Puljen består af i alt 375 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. i 2017 og 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi