Lilleholt udpeger Energinets nye interessentforum

Publiceret 22-12-2017

Energiens minister Lars Chr. Lilleholt har udpeget Jørgen G. Jørgensen som formand for Energinets interessentforum for 2018 og 19. Desuden har han udpeget 25 menige medlemmer.

Om den nye formand siger Lars Chr. Lilleholt: ”Jeg glæder mig over, at vi med Jørgen G. Jørgensen har fået en formand for Energinets Interessentforum med mange års erfaring fra energiområdet og indsigt i Energinets rolle i sektoren. Jeg er sikker på, at Jørgen G. Jørgensen vil bidrage positivt til, at Interessentforummet også fremadrettet vil udfylde sin rådgivende rolle over for Energinets ledelse.”

Det er energi-, forsynings- og klimaministerens opgave at udpege det rådgivende Interessentforum for Energinet, som består af en formand og 20-30 medlemmer. Interessentforummet repræsenterer et bredt udsnit af interessenter fra el-, gas- og varmesektoren. Tilsammen har de indsigt i relevante forbruger- og samfundsmæssige forhold, energiplanlægning, forskning og udvikling samt miljø- og klimaspørgsmål. Forummet har som opgave at komme med indspil til Energinets ledelse og selskabets overordnede strategier og planer.

Interessentforummet er udpeget for to år.

FAKTA

  • Interessentforummet afgiver udtalelser til ledelsen af Energinet om Energinets overordnede strategier og planer for at understøtte driften af selskabet.
  • De menige medlemmer af Interessentforum udpeges af ministeren efter indstilling fra organisationer med indsigt i energi- og forsyningssektoren.
  • Energinet varetager sekretariatsfunktionen for Interessentforum, som mødes 1-2 gange årligt.
  • Interessentforummet afgiver udtalelser om Energinets investerings- og finansieringsplan, Energinets årsrapport og strategiplan.

 

Medlemmer pr. 1. januar 2018: 

Ministeren har foruden formanden udpeget 25 menige medlemmer for den kommende udpegningsperiode efter indstilling fra organisationer med indsigt i energiområdet:

 Navn

Titel

Indstillingsberettiget organisation

 El-, gas- og varmesektoren

 Chris Dahlerup

Direktør for Energi og Produktion, Ewii

Dansk Energi (indsigt i produktion, handel og distribution)

 Stine Leth Rasmussen

Afdelingschef, Dansk Energi

Dansk Energi (indsigt i produktion, handel og distribution)

 Michael Guldbæk Arentsen

Chefkonsulent, Dansk Energi

Dansk Energi (indsigt i produktion, handel og distribution)

 Per G. Kristensen

Chef for forretningsudvikling, Dansk Gasteknisk Center

Dansk Gasteknisk Center (indsigt i gasdistribution)

 Ulrik Stridbæk

Director, Head of Group Regulatory Affairs, Ørsted 

Dansk Energi Gas (indsigt i gashandel)

 Frank Rosager

Direktør, Foreningen Biogasbranchen

Foreningen Biogasbranchen

 Louise Overvad Jensen

Afdelingschef, Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme

 Erik Nørregaard Hansen

Direktør, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker

Foreningen Danske Kraftvarmeværker

 Christian Kjær

Direktør, Danmarks Vindmølleforening

Danmarks Vindmølleforening

 Allan Kjersgaard

Specialkonsulent, Dansk Affaldsforening

Dansk Affaldsforening

 Jette Miller

Administrerende direktør, De Frie Energiselskaber

De Frie Energiselskaber

 Forbrugere

 Troels Ranis

Branchedirektør, Dansk Industri

Dansk Industri

 Anders Plejdrup Houmøller

Sekretær, Foreningen for Slutbrugere af Energi

Foreningen for Slutbrugere af Energi

 Jens Astrup Madsen

Energichef, Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer

 Henrik Lilja

Energipolitisk konsulent, SMVdanmark

SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet)

 Martin Salamon

Cheføkonom, Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk

 Nils Ove

Administrerende direktør, Aalborg Forsyning

Kommunernes Landsforening

 Indsigt i samfundsmæssige forhold

 Mogens Eriksen

Afdelingsformand, TL Vejle

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 Dorte Grinderslev

Chefkonsulent, De Økonomiske Råds sekretariat

De Økonomiske Råds Sekretariat

 Indsigt i energiplanlægning, F&U, miljø, økonomi mv.

 Jens V. Hoff

 

 

Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

 

Rektorkollegiet (heraf 2 som repræsenterer økonomisk/samfundsfaglig/juridisk indsigt og 1 som repræsenterer teknisk/miljømæssig indsigt)

 Frede Hvelplund

Professor, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Rektorkollegiet (heraf 2 som repræsenterer økonomisk/samfundsfaglig/juridisk indsigt og 1 som repræsenterer teknisk/miljømæssig indsigt)

 Jacob Østergaard

Professor og Centerleder, Institut for Elektroteknologi, DTU ELEKTRO

Rektorkollegiet (heraf 2 som repræsenterer økonomisk/samfundsfaglig/juridisk indsigt og 1 som repræsenterer teknisk/miljømæssig indsigt)

 Birte Holst Jørgensen

Seniorforsker, DTU Management Engineering

DTU

 Indsigt i miljø- og klimaspørgsmål

 Lasse Jesper Pedersen

Klima- og energipolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening

 Gunnar Boye Olesen

 

 

Energipolitisk koordinator, Vedvarende Energi

Organisationen for Vedvarende Energi

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi