EU vil sikre 10 gange hurtigere mobilnet

Publiceret 04-12-2017

EU-landene er blevet enige om en fælles køreplan med pejlemærker for udrulningen af 5G, som næste generation af mobilnet kaldes. På sigt betyder det op til 10 gange hurtigere mobil datatrafik for EU’s 512 mio. borgere.

Potentialet for 5G er stort, ikke blot i form af højere hastigheder og mere kapacitet i mobilnettene, men også i forhold til de mange nye tjenester, som forventes at følge i kølvandet på 5G. Mulighederne er mange - fra selvkørende biler til industriel automatisering og markant forbedret mobilt bredbånd. Teleminister Lars Chr. Lilleholt glæder sig derfor over, at EU-landene nu i fællesskab har udarbejdet en køreplan for udrulningen af næste generations mobilnet frem mod 2025.

”Der ligger et kæmpe potentiale i 5G, som vi skal gøre alt, hvad vi kan for at realisere. Udrulning af 5G-mobilnettet vil kræve betydelige private investeringer. Så fra politisk hold er det vigtigt, at vi sørger for nogle fornuftige rammevilkår og udstikker brugbare pejlemærker”, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der har ansvar for teleområdet.

Værdifuldt EU-samarbejde

En fælles køreplan for udrulning for 5G er ikke i sig selv nok til, at Europa bliver dækket af et finmasket 5G-net, men køreplanen udstikker nogle vigtige pejlemærker. Den afspejler også, at der kan opnås vigtige fremskridt, når samarbejdet foregår på EU-plan. En fælles plan kan nemlig skabe et meget attraktivt marked for 5G-produkter og -tjenester.

”Et stærkt indre marked – også med hensyn til 5G – er en af de helt store styrker ved EU-samarbejdet, som vi skal udnytte til at fremme 5G-udrulingen. Samtidig er vi sammen med de andre EU-lande, Europa-Parlamentet og Kommissionen godt i gang med et serviceeftersyn af de centrale EU-regler på teleområdet. Vi kigger blandt andet på, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at investere i den digitale infrastruktur, og om vi kan fjerne nogle af de barrierer, der potentielt kan holde 5G-udrulingen i EU tilbage”, siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den fælles køreplan for udrulningen af 5G skal hjælpe med at bane vejen for mere højhastighedsbredbånd til EU-borgerne.

Fakta: Hvad er 5G?

5G er den populære betegnelse, som fabrikanter og udstyrsleverandører bruger om næste generation af mobilnettet. 5G-teknologien vil på forskellig vis forbedre mobilnettene med mulighed for højere hastigheder, hurtigere svartider, håndtering af flere samtidige brugere m.v.

Figuren nedenfor viser nogle af de forskellige tjenester og scenarier, der vil kunne drage fordel af 5G. Disse kan opdeles i tre grupper:

  • Forbedret mobilt bredbånd: 5G vil forøge datahastighederne op til 1-10 Gbit/s, dvs. mere end 10 gange højere end tilfældet er for 4G (LTE).
  • Massiv konnektivitet: De nye mobilnet vil i højere grad understøtte, at mange brugere på samme tid kan opleve høje og stabile hastigheder. Det vil give mulighed for, at elektroniske apparater og maskinapplikationer bliver koblet på internettet (smart city og Internet of Things). Udviklingen forudsætter ikke adgang til 5G, men 5G-teknologien vil give nogle fordele, fx i form af længere batterilevetid og mere stabil internetadgang.
  • Ekstrem høj pålidelighed og lav latenstid: Svartiden (latenstiden) vil blive forbedret, så den kommer ned på omkring 1 millisekund. Det er en forbedring på 5-10 gange i forhold til 4G. Det betyder, at 5G vil kunne bruges i flere tidskritiske anvendelser, fx computerspil, til trafikstyring og selvkørende biler. Der arbejdes også på at forbedre mobildækningen, når man er i bevægelse. 5G forventes at gøre det muligt at komme på internettet i højhastighedstog med hastigheder op til 500 km/t.

5G

 

Kontakt: Presse- og kommunikationsrådgiver Christian Lietzen, 41 72 38 76, chrli@efkm.dk