Lilleholt: Ny ”klima-krystalkugle" fra DMI skal ruste danskerne mod klimaforandringer

Publiceret 17-08-2017

Regeringen afsætter 27,2 mio. kr. på finansloven til et landsdækkende klimaatlas, som kan bruges til at forberede danskerne på klimaforandringer i Danmark.

Vådt, farligt og dyrt. Vejrudsigterne i fremtiden byder på mere ekstremregn, flere oversvømmelser og stormfloder på grund af klimaforandringerne.

Det er dårligt nyt for Danmarks millioner af boligejere, virksomheder og offentlige institutioner, som kan se frem til oversvømmede kældre, stormskader og ødelagte veje.

Derfor lancerer regeringen et nyt initiativ, nemlig et landsdækkende klimaatlas, som skal udruste de danske kommuner med pålidelig viden om fremtidens ekstreme vejr.   

”Klimaatlasset fungerer som en ”klima-krystalkugle”, og giver en værdifuld indsigt i, hvor og hvor ofte, vi bliver ramt af stormfloder og ekstremregn. Det betyder, at vi i langt højere grad kan tage vores forholdsregler i hverdagen for ikke at få oversvømmet kælderen, eller når kommunerne skal klimasikre sig ved anlæggelse af en ny vej eller skole. Dermed skaber vi en tryggere fremtid og reducerer risikoen for fejlinvesteringer af borgernes penge markant”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Klimaatlasset vil kortlægge vejrforandringerne ned på kommuneniveau og vil indeholde konkrete bud på fremtidige ændringer inden for temperatur, nedbør og havniveau - både til hverdag, og når vejret bliver rigtig vildt.

Klimaforandringerne er over os, og vi bliver som samfund nødt til at indrette os efter dem. Men det kan være nemmere sagt end gjort uden et konkret overblik helt ned på lokalt niveau – det er det, klimaatlasset giver os”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Det er Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som udarbejder klimaatlasset på baggrund af DMI’s egne data og viden fra FN’s globale klimarapport, der offentliggøres hvert femte år.

Nyttigt for kommunerne

Klimaatlasset giver nyttig viden til kommunerne, som varetager klimasikringen lokalt. Flere kommuner har allerede udarbejdet klimaplaner for at imødegå fremtidens ekstreme vejr. Men ofte baseres de på lokale vurderinger og vekslende videnskabeligt grundlag.

Manglen på ét samlet bud på fremtidens ekstreme vejr kan medføre fejlinvesteringer, som kan blive dyr for borgerne. F.eks. hvis en kommune bygger for lave diger, placerer dem forkerte steder, eller ikke får tænkt ind, at vandet også løbet på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har fælles og sammenhængende data.

”På trods af den internationale indsats for at mindske den globale opvarmning, vil ekstremvejr blive en del af vores hverdag i fremtiden. Det er vi nødt til at indrette vores huse, kloakker, veje og fremtidige byggerier efter. Og her spiller klimaatlasset en vigtig rolle. Det bliver et værktøj til at foretage de rette investeringer i rette tid, så vi kan gå fremtiden tørskoet i møde, ” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta:

 • DMI har fået en bevilling på 27, 2 mio. kroner over en fireårig periode til udarbejdelse af klimaatlasset.
 • Klimaatlasset forventes at blive tilgængeligt online, men formen for den endelige løsning skal findes i dialog med brugerne. Klimaatlasset forventes at være tilgængeligt for kommunerne i efteråret 2019.
 • DMI producerede i 2016 en rapport til Aarhus kommune med fokus på nedbør og vandstand, der er en slags forløber for klimaatlasset. I Aarhus Kommune er rapporten et vigtigt redskab for beslutningstagerne i klimatilpasningen.
 • Rapportens konklusioner indgår derfor i planlægningen og samarbejdet med Beredskabet, Aarhus Havn, Aarhus Vand A/S samt virksomheder og borgere, hvor det er relevant.
 • Klimaatlasset er del af en større pakke fra Regeringen, som i forslaget til næste års finanslov vil afsætte i alt 62 mio. kroner til nye initiativer på kystbeskyttelses- og klimatilpasningsområdet. Der skal blandt andet udarbejdes en ny landsdækkende risikoanalyse, og regeringen vil indføre et tidsloft på klagesager. 
 • Regeringens initiativer i regi af økonomiaftalen med kommunerne samt de forslåede initiativer til finansloven for 2018 er resultatet af et tværministerielt udvalg, som blev igangsat i februar 2017.
 • Formålet med udvalget var at undersøge, hvordan staten yderligere kan understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, hvor der er behov.

Kontakt
Pressechef
Jesper Caruso
T: 4172 9184
M: jesca@efkm.dk


 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi