Regeringen vil samle de danske gasrør i statsligt selskab

Publiceret 22-04-2017

Regeringen vil effektivisere gassektoren ved at samle ejerskabet af gasdistributionen i de kommunalt ejede selskaber HMN og NGF Nature Energy i et statsligt selskab. Dermed er tilbuddet fra fire energiselskaber om at købe gasdistributionsnettet ikke aktuelt.

Regeringen vil samle de danske gasrør i statsligt selskab Regeringen vil effektivisere gassektoren ved at samle ejerskabet af gasdistributionen i de kommunalt ejede selskaber HMN og NGF Nature Energy i et statsligt selskab. Dermed er tilbuddet fra fire energiselskaber om at købe gasdistributionsnettet ikke aktuelt.

Gasdistributionsnettet skal samles i et statsligt selskab Som led i regeringens forsyningsstrategi, Forsyning for Fremtiden, vil regeringen samle den danske gasdistribution, så den effektiviseres til gavn for forbrugerne.

Regeringen har besluttet at arbejde for, at denne samling sker i et statsligt selskab. Samlingen skal bidrage til at indløse et konsoliderings- og effektiviseringspotentiale til gavn for de danske gasforbrugere på over 100 mio. kr. om året. Derudover skal samlingen bidrage til en harmonisering af gastarifferne på tværs af landet på længere sigt.

”Regeringen sætter forbrugerne i centrum i alt vores arbejde med at gøre forsyningssektoren mere effektiv. Dét, der er vigtigt for mig i den her øvelse, er, at de danske husholdninger og virksomheder får leveret gas så billigt som muligt med høj forsyningssikkerhed og god service,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

I august 2016 blev der indgået en bred politisk forståelsesaftale om konsolidering af gasdistributionsnettet. Siden da henvendte fire energiselskaber (SEAS-NVE, Eniig, Energi Fyn og SE) sig som interesserede købere af gasdistributionsnettet.

Regeringen vil i første omgang arbejde videre med at samle ejerskabet i et statsligt selskab. På længere sigt kan det overvejes, om sektoren skal organiseres anderledes. Det skal dog analyseres nærmere.

Aftalen fra august 2016 er fundamentet for det videre arbejde med konsolideringsprocessen, og derefter vil regeringen skulle gennemføre et omfattende lovgivningsarbejde, som sikrer en robust regulering af sektoren, der vil sikre, at effektiviseringsgevinsterne tilfalder forbrugerne.

”Regeringen vil arbejde for, at staten overtager ejerskabet af gasdistributionsrørene i de kommunalt ejede selskaber HMN og NGF Nature Energy i et statsligt selskab. På længere sigt er vi parate til at drøfte med de politiske aftaleparter, om sektoren eventuelt kan organiseres anderledes. Men det skal vi i givet fald have analyseret og undersøgt grundigt,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Fakta

• Når gasforbrugere betaler gasregningen betaler de for selve gassen og for levering af gassen. Handel med selve gassen er i dag udsat for konkurrence og forbrugerne kan vælge, hvilket selskab, de vil købe af.

• Levering af gassen betales derimod til det distributionsselskab, der ejer gasrørene i det område, hvor forbrugeren bor.

• Konsolideringsprocessen vedrører ikke handel med gas, men kun distribution.

• Gasdistributionen er i dag organiseret således, at der er to kommunalt ejede selskaber og et statsligt selskab ejet af Energinet.dk.

• Næste skridt i konsolideringsprocessen er, at regeringen skal i dialog med de kommunalt ejede selskaber om et opkøb. Målet er en mere effektiv gasdistributionssektor. 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi