Energikommissionen lægger op til ambitiøs dansk energipolitik – her og nu

Publiceret 24-04-2017

Regeringen fik i dag overdraget Energikommissionens rapport, som skal indgå i arbejdet med at udarbejde en politik for næste etape af den grønne omstilling. Formand Niels B. Christiansen understreger, at kommissionen pejler frem mod 2050. Ministeren hilser rapporten velkommen.

Energikommissionen har færdiggjort sit arbejde, og i dag overdrager formand Niels B. Christiansen kommissionens rapport til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Hovedbudskaberne i rapporten er, at der er brug for en ambitiøs og langsigtet energipolitik allerede fra 2020, hvis målet om et lavemissionssamfund i 2050 skal nås. Energikommissionen ser regeringens 2030 mål for vedvarende energi og EU’s forpligtelse for CO2, som trædesten på vejen mod 2050.

 

Læs Energikommissionens rapport

 

For at sikre en effektiv omstilling er der ifølge energikommissionen behov for et paradigmeskifte i energipolitikken, hvor vi udnytter det gode fundament, som vi står på, men også tager højde for, at verden forandrer sig.

Energikommissionen peger på, at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret, at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med at den bliver konkurrencedygtig, og at etablering af et smart energisystem er en forudsætning for, at vi kan integrere vedvarende energi i energisystemet, opretholde en høj forsyningssikkerhed og sikre grundlaget for nye vækstområder i Danmarks teknologieksport.

Om arbejdet og det videre forløb siger formand Niels B. Christiansen:

”Efter det seneste års arbejde i Energikommissionen står det klart, at der er behov for en ambitiøs energipolitik allerede fra 2020, hvis vi skal nå det langsigtede mål om et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi i 2050.”

 

Ministeren hilser rapporten velkommen

Regeringen hilser Energikommissionens rapport velkommen. Der er tale om et meget kvalificeret og ambitiøst arbejde, som har til formål at sikre, at Danmark får mest muligt ud af de globale udviklingstendenser og kan bibeholde positionen som grønt foregangsland.

Det glæder mig meget, at Energikommissionen slår fast, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at være ambitiøs og have fokus på omkostningerne. Tværtimod. Det gælder jo om at indrette energi- og klimapolitikken på en måde, så vi får mest mulig grøn omstilling for pengene.  Det er sund fornuft, og jeg synes, at Energikommissionen kommer med nogle gode og klare svar på, hvordan vi skal tage de næste kloge skridt i Danmarks grønne omstilling,”  siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren ser frem til den politiske proces, der går i gang i de kommende måneder.

”Energikommissionens arbejde vil indgå som et væsentligt bidrag til de kommende måneders forberedelse af regeringens energiudspil, der vil blive lanceret i efteråret 2017 med henblik på forhandlinger om en ny energiaftale,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Pressekontakt:
Pressechef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Jesper Caruso, 41 72 91 84, jesca@efkm.dk

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi