Danmark eksporterede energiteknologi og energiservice for knap 84 mia. kr. i 2016

Publiceret 27-04-2017

Danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 mia. kr. i 2016. Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Dermed fastholder Danmark sin position som europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.

For første gang nogensinde er der sat tal på, hvor meget dansk erhvervsliv eksporterer for på energiområdet, når der både tælles varer og serviceydelser med. Hidtil har opgørelsen alene omhandlet eksporten af varer. Ved at tælle eksempelvis energirådgivning med i opgørelsen, opnås et mere fyldestgørende billede af energieksportens betydning for dansk økonomi.

Opgørelsen er lavet i et samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, DI Energi og Dansk Energi. Den offentliggøres i forbindelse med DI Energis årsdag i Industriens Hus i København torsdag den 27. april 2017.

Opgørelsen viser, at den samlede eksport udgjorde 83,8 mia. kr. i 2016. Hvis opgørelsen var lavet på samme måde sidste år, havde det svaret til en eksport på 84,8 mia. kr. i 2015, hvilket svarer til et beskedent faldt på 1,1 pct. fra 2015 til 2016. Forklaringen er, at vareeksporten faldt en smule, mens eksporten af serviceydelser steg.

Eksporten af energiteknologi, som i 2016 udgjorde 75,6 mia. kr., faldt med 1,3 pct. fra 2015 til 2016, mens eksporten af energiservice, som i 2016 udgjorde 8,2 mia. kr. steg med 1,2 pct. i samme periode.

- Eksporttallene minder os om, at energisektoren er kolossalt vigtig for Danmarks økonomi, beskæftigelse og velfærd. Med en eksport på knap 84 mia. kr. sidste år blev der, på grund af vores styrkeposition på energiområdet, hentet store værdier hjem til det danske velfærdssamfund. Tallene minder os om, at vi hele tiden skal være på forkant, hvis vi skal fastholde førerpositionen. Vi må ikke hvile på laurbærrene. Derfor har regeringen for nylig lanceret en ambitiøs eksportstrategi, hvor målet er mindst at fordoble eksporten af energiteknologi, så de danske virksomheder kan få endnu bedre fat i de store eksportmarkeder og skabe mere vækst og flere danske arbejdspladser, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.   

Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked, mens Holland og Storbritannien er på henholdsvis en anden- og tredjeplads. Den danske eksport til både Holland og Storbritannien er steget markant siden 2015, og det er især den grønne energiteknologi, der er bud efter.

USA og Sverige aftog mindre energiteknologi og -service sammenlignet med året før. Danske virksomheder solgte sidste år et meget stort antal vindmøller til det amerikanske marked, men vindmøllerne bliver i stigende grad produceret lokalt og tæller derfor ikke med i eksportstatistikken.

- Virksomhederne er i en meget hård konkurrencesituation. Vi har stadig et teknologisk forspring på en lang række områder, og med eksportstrategien har vi skabt et grundlag for at øge eksporten. Det er en daglig kamp, hvis vi skal udnytte forspringet og skaffe flere eksportordrer, men vi skal huske at tænke i nye løsninger, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Energiteknologiens andel af den samlede eksport er højere end fra noget andet land i EU. Tyskland og Finland placerer sig på henholdsvis en anden- og tredjeplads. Danmarks andel er steget sammenlignet med 2010, mens Tyskland og Finland har oplevet et fald i andelene i samme periode.

De dugfriske eksporttal viser, at energi fortsat er en dansk erhvervsstyrke, og der er små udsving i markederne. Styrkepositionen kan vi dog ikke tage for givet. Energibranchen skal holde fingeren på pulsen og levere nye løsninger, mens både energi-, erhvervs- og ikke mindst forskningspolitikken hele tiden skal følge med også, siger Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

Fakta:

-          Eksport af energiteknologi dækker både eksport af grøn energiteknologi og anden energiteknologi.

-          Eksport af energiservice dækker både energirådgivning og service leveret af vareproducerende virksomheder som f.eks. serviceaftaler på en vindmøllepark eller andre former for service og vedligeholdelsesaftaler.

-          Ændringer i metode og indregningen af energiservice i opgørelsen betyder, at tallene fra 2016 ikke kan sammenlignes direkte med tallene fra sidste års statistik. De korrigerede tal for 2015 fremgår af tabel 1 i rapporten.

-          Eksport af grøn energiteknologi udgjorde i 2016 6,7 pct. af den samlede vareeksport, mens øvrig energiteknologi udgjorde 5,1 pct.

-          De største aftagere af dansk energiteknologi er fortsat de europæiske nærmarkeder, hvor Tyskland alene aftager 24,2 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi og -service.

 

Kontaktinformationer

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis træffes gennem pressekoordinator i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829.

Vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge træffes på 22750490.

Energi-, forsynings- og klimaministeren træffes gennem pressemedarbejder Rasmus Bjørn på rasbj@efkm.dk eller 4172 9077.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi