Regeringen vil give danskerne 2.800 kr. med en mere effektiv forsyning

Publiceret 15-09-2016

Som led i regeringens helhedsplan præsenterer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag Danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi, der vil give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Bedre styring, lofter over priserne og øget konkurrence skal effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 mia. kr. i 2025.

Som led i regeringens helhedsplan præsenterer energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag Danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi, der vil give de danske husstande et øget rådighedsbeløb på 2.800 kr. årligt gennem billigere forsyningsydelser som vand, varme, affald, el og gas. Bedre styring, lofter over priserne og øget konkurrence skal effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 mia. kr. i 2025.

En almindelig dansk husstand bruger i gennemsnit ca. 37.000 kr. på forsyningsydelser om året. Det er omtrent ligeså meget, som de bruger på fødevarer. Men på forsyningsområdet kan forbrugerne ikke altid skifte mellem Netto eller Fakta, hvis de vil jagte tilbud og have bedre og billigere varer. De er ofte bundet til deres forsyningsselskab. Hovedformålet med forsyningsstrategien er derfor at sikre en billig og sikker forsyning til forbrugerne.

Med forsyningsstrategien sætter regeringen et ambitiøst mål om, at forsyningssektorerne skal effektivisere for 5,9 mia. kr. i 2025. Effektiviseringerne vil give lavere priser på forsyningsydelser og derved give husholdningerne flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Forsyningsstrategien vil øge vækstgrundlaget ved at hæve strukturelt BNP med 5½ mia. kr. i 2025. Dermed er forsyningsstrategien et væsentligt bidrag til at realisere det ambitiøse vækstmål i regeringens helhedsplan om, at Danmark bliver i alt 65 mia. kr. rigere frem mod 2025.

”Den danske forsyningssektor er i verdensklasse, og jeg ved, at der i landets forsyningsselskaber hver dag arbejdes med at gøre det så effektivt, billigt og sikkert for forbrugerne som muligt. Ikke desto mindre kan vi se, at der er et stort potentiale for at gøre det endnu bedre og billigere, og det skal vi selvfølgelig arbejde for. Vi bruger i gennemsnit 37.000 kr. årligt på forsyning som vand, varme og el, hvilket er omtrent det samme, som vi bruger på mad og fødevarer. Det er mange penge på et husholdningsbudget. Ved at gøre forsyningssektorerne mere effektive kan vi sænke priserne på forsyningsydelser og samlet set give en almindelig dansk familie ca. 2.800 kr. mere mellem hænderne om året”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Forsyningsstrategien vil øge det økonomiske rådighedsbeløb for en typisk LO-familie med to børn med 2.800 kr. årligt i 2025. Gevinsten ved mere effektiv forsyning vil komme alle familier til gode, og særligt familier med lave indkomster vil opleve en stor gevinst i rådighedsbeløbet. Det skyldes, at forbruget af forsyningsydelser er forholdsvist ens på tværs af indkomstgrupper, og derfor fylder regningen til forsyningsydelser relativt mere i husholdningsbudgettet hos eksempelvis den enlige mor med to børn end hos direktørfamilien.

Det skal samtidig sikre virksomhederne lavere priser og dermed bedre konkurrenceevne. Hvis det fuldt indfasede besparelsespotentiale indhentes, skønnes det, at en lille virksomhed vil kunne spare op til godt 1 mio. kr. om året i 2025. Og en stor virksomhed vil kunne spare helt op 6 mio. kr. om året i 2025.

Prisloft og øget konkurrence

Forsyningssektoren har i en længere årrække haft en svag produktivitetsvækst. Det skyldes bl.a., at den nuværende regulering af forsyningssektorerne på flere områder har været ineffektiv og skabt barrierer for vækst.

”Regeringen vil effektivisere - ikke privatisere forsyningssektorerne. Vi blander os ikke i, hvem der ejer og driver forsyningsvirksomhederne, men som forbrugernes minister er jeg optaget af, at forsyningsydelserne leveres så effektivt, billigt, miljøvenligt og sikkert som muligt. Det skal gøres ved at skabe mere konkurrence, dér hvor det giver mening, som f.eks. forbrændingssektoren. Naturlige monopoler som f.eks. varmesektoren vil blive underlagt økonomisk regulering, der lægger et loft over priserne. Samtidig stiller vil krav til miljø og forsyningssikkerhed, så vi ikke går på kompromis med den høje kvalitet, som vi har i dag”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Med forsyningsstrategien introducerer regeringen en lang række konkrete tiltag under fem principper for fremtidens forsyningssektor, der vil sikre effektiv, gennemsigtig og sammenhængende forsyning med lave priser, høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder og bedre produkter gennem teknologiudvikling:

  • Princip 1: Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder – det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder.
  • Princip 2: Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering – det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsyningsselskaber og lave priser.
  • Princip 3: God selskabsledelse – det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsyningsselskaberne.
  • Princip 4: Robust regulering af forsyningssikkerhed - det skal sikre høj forsyningssikkerhed, miljø og sundhed.
  • Princip 5: Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregulering – det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv administration af reguleringen og styrket monitorering af effekterne af reguleringen.