På vej mod fremtidens intelligente energisystem

Publiceret 05-09-2016

Regeringen har i dag præsenteret sin Smart Grid-Strategi. Dermed tager Danmark et stort skridt i retning af det intelligente energisystem, som vil give forbrugerne nye muligheder for at styre deres energiforbrug.

Strategien lægger op på til, at alle husstande skal have installeret timeaflæste elmålere. Det skal kombineres med variable tariffer og en datahub, som gør det muligt for forbrugerne at indrette forbruget efter, hvornår strømmen er billigst.

”Vi har i dag sat retningen for udviklingen af et intelligent energisystem. Det vil gøre den grønne omstilling billigere, give besparelser på elregningen og skabe helt nye produkter til glæde for forbrugerne” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

 

Danmark er i dag førende i EU indenfor forskning, udvikling og demonstration af smartgrid-projekter. Og med en samlet strategi har Danmark nu en unik mulighed for at lægge sig i front på et globalt marked, der forventes at vokse til et trecifret milliardbeløb i løbet af de næste 10-15 år.

”Der er stor international bevågenhed om de mange banebrydende initiativer inden for Smart Grid, som i dag finder sted i Danmark. Med regeringens Smart Grid-Strategi tager vi endnu et vigtigt skridt fremad. Strategien giver os bedre mulighed for at udvikle nye produkter og digitale services til det smarte energisystem. Danmark har en styrkeposition på området, med stort potentiale for eksport og beskæftigelse”, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

 

Et væsentligt element i strategien er at gøre forbrugerne interesserede i at bruge energien effektivt. De fjernaflæste elmålere er en afgørende forudsætning for, at forbrugerne kan spille positivt med i fremtidens fleksible energisystem.

”Det er en god strategi, der er fremlagt. Den understreger, at der skal handling bag ordene i energiforliget og regeringens ”Vækstplan DK”, så vi kan få rullet fjernaflæste målere ud til alle. Fra erhvervslivet side er vi klar. Næste store udfordring er, at reguleringen af elselskaberne skal give incitament til investeringer i smart grid. Det er afgørende, at det bliver håndteret af det igangværende eftersyn af reguleringen på elområdet”, siger vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi.

Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard glæder sig over støtten fra erhvervslivets organisationer til hovedelementerne i den nye strategi.

”Det er en af styrkerne i Danmark, at politikere, virksomheder og organisationer bakker op om de langsigtede mål. Det kan gøre Danmark til et unikt laboratorium, som andre lande vil kigge efter”, siger han.

 

Kontakt:

Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard træffes via pressechef Claus Kaae-Nielsen på clkaa@kebmin.dk eller 41729011

Branchedirektør Hans Peter Slente fra DI Energibranchen træffes på hps@di.dk eller 29494594

Vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi træffes på ast@danskenergi.dk eller 22 750 490

  • Energikommissionen

  • Eksportstrategi

  • Ny energiteknologi

  • Forsyningsstrategi

  • Data og digitalisering

  • Kabelforbindelser