Nye EU-forslag skal udbrede lynhurtigt bredbånd

Publiceret 16-09-2016

Europa-Kommissionen har offentliggjort en række forslag, der skal fremme investeringer i digital infrastruktur. Forslagene skal sikre, at langt flere europæere får adgang til lynhurtigt bredbånd. Teleminister Lars Chr. Lilleholt er godt tilfreds med forslagenes fokus og ser det som en kærkommen mulighed for at modernisere den eksisterende EU-regulering på området.

Europa-Kommissionen lægger op til at revidere store dele af den EU-regulering, der er med til at sætte rammevilkårene for telebranchen i EU. Hovedformålet med revisionen er at sætte fart i udbredelsen af lynhurtigt bredbånd. Det skal blandt andet ske ved at øge incitamenterne til at investere i digital infrastruktur.

”Den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning er den mest effektive. Derfor er jeg godt tilfreds med, at Europa-Kommissionens forslag også lægger op at hjælpe den del af udrulningen på vej.”

”Behovet for at have adgang til højhastighedsbredbånd stiger hele tiden. Det gælder for den almindelige borger, men det gælder selvfølgelig også for alle vores virksomheder. En god digital infrastruktur er fundamentet for en moderne, effektiv og konkurrencedygtig økonomi. Derfor arbejder regeringen også målrettet med at skabe bedre vilkår for udrulning af digital infrastruktur”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Behov for den rette balance

Europa-Kommissionens forslag berører en lang række af de eksisterende regler på teleområdet. Det gælder fx konkurrencereguleringen af telesektoren og en række forbrugervilkår, blandt andet kontraktvilkår.

”Nu skal vi have læst os ned i detaljerne, så vi kan se, om forslagene rammer den rette balance. Vi skal både tilgodese behovene hos de mange borgere og virksomheder, for hvem adgang til bredbånd af en høj kvalitet er helt afgørende. Og så skal vi sørge for, at telebranchen har gode og rimelig forhold - og de rette incitamenter - så de investerer endnu mere i den digitale infrastruktur end de betydelige beløb, de allerede investerer i dag. Jeg mener ikke, at det nødvendigvis er modsatrettede hensyn, men balancen er afgørende. Udviklingen har på flere områder overhalet de nuværende regler, så jeg glæder mig til at få taget hul på forhandlingerne. Der ligger nu et stort arbejde i, at vi får skruet reglerne fornuftigt sammen, så de bliver mere fremtidssikrede. Og så vi bedst muligt skubber på udviklingen med at skaffe gode bredbåndsforbindelser til alle”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EU’s ministre med ansvar for telekommunikation forventes at drøfte forslagene første gang, når ministrene mødes i Bruxelles den 2. december i år. 

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77