Ny støtteordning skal udbrede varmepumper i landdistrikterne

Publiceret 05-09-2016

Ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement og kun betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb i forbindelse med tilslutning. Finansiering, køb og installation er dermed leverandørens ansvar, og det er godt nyt for boligejere i landdistrikterne, hvor udskiftningen af olie- og naturgasfyr ofte er en udfordring.

De næste tre år afsættes 25 mio. kr. til en støtteordning, der betyder, at en række virksomheder får støtte til indkøb af varmepumper, som de efterfølgende installerer og driver hos boligejere.

Støtteordningen skal skabe et marked for varmepumper på abonnement, som sikrer konkurrence og gør det muligt for kunderne at vælge mellem forskellige leverandører. Ordningens overordnede formål er at fremme udbredelsen af varmepumper og på den måde sikre udnyttelsen af grøn strøm i fremtiden. Op til fem virksomheder kan derfor frem til udgangen af 2019 få støtte til at hver at installere 350 varmepumper, dvs. samlet set 1.750 varmepumper.

Næste skridt i Danmarks grønne omstilling er at udnytte al den grønne strøm, vi producerer, og samtidig skabe værdi af omstillingen i flere dele af samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til privat opvarmning i boligerne – og det kan varmepumperne være med til,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Støtte til de rigtige forretningskoncepter
Ordningen betyder, at virksomhederne påtager sig ejerskabet og ansvaret for installationen og driften af varmepumpen, mens boligejeren typisk kun skal betale et engangsbeløb for tilslutning og derefter for sit varmeforbrug – i princippet som en form for abonnementsløsning.

Et af kriterierne for tildeling af støtte er, at virksomheden kan sikre, at deres varmepumpe-løsning bliver tilgængelig for flest mulige bygninger, der i dag opvarmes med fossile brændsler. Herudover vil der blive lagt vægt på varmepumpernes kvalitet og medarbejderes kvalifikationer i forhold til rådgivning, installation m.m..

Varmepumper spiller en afgørende rolle i omstillingen af vores energisystem. Derfor støtter vi nu helt konkret udbredelsen, så virksomhederne får et afsæt til at udvikle både bære- og levedygtige forretningskoncepter for fremtidens energiforsyning,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er Energistyrelsen, der varetager støtteordningen, og virksomhederne kan søge om støtte frem til 3. oktober 2016. Maks. fem virksomheder vil få tildelt støtte. Støtteordningen er et element i aftalen om udmøntningen af energireserven for 2016-2018, som blev indgået i december 2015.

 

Faktaboks

  • Støtten til virksomhederne vil blive reduceret gradvist i takt med, at de enkelte leverandører får opbygget deres portefølje af varmepumper.
  • Samlet set kan hver virksomhed modtage op til 5 mio. kr. i støtte til indkøb af varmepumper.
  • Virksomhederne skal anvende deres tilskud inden udgangen af 2019.
  • Der findes forskellige typer af varmepumper. Fælles for dem, er, at de er miljøvenlige og energieffektive og dermed også giver boligejeren en besparelse på varmeregningen.
  • Energistyrelsen anslår, at ca. 80.000 boligejere i dag har varmepumper.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77