Ny formand skal sætte retning for Energisparerådet

Publiceret 13-09-2016

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udpeget en ny formand for Energisparerådet. Ny formand bliver VP for Rockwool International Claus Bugge Garn, som med sin store erfaring inden for energibesparelser kan styrke rådets arbejde.

Der har længe været ønsker om at styrke Energisparerådet, både politisk og blandt rådets medlemmer. Det imødekommer energi-, forsynings- og klimaministeren nu ved at udpege en ny formand med stor viden og initiativkraft på området. Samtidig bliver rådets arbejde systematiseret gennem en ny forretningsorden. Udpegning af nye medlemmer til rådet er i gang og skal være på plads senest 1. oktober.

Det er vigtigt for mig, at vi har et råd, som både kan fremme energibesparelser generelt, men som også kan bringe danske og internationale erfaringer og kompetencer på området i spil. Derfor er jeg glad for, at Claus Bugge Garn har sagt ja til at stå i front for en version 2.0 af Energisparerådet. Hans erfaring med særligt de internationale markeder for energibesparende produkter kan styrke arbejdet i rådet og give det et bredere perspektiv,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Mange involverede aktører kræver fokus og samarbejde
I Danmark er både myndigheder, energiselskaber og en lang række øvrige aktører - både kommercielle og ikkekommercielle - involveret i arbejdet med energibesparelser. Rådet er derfor tænkt som et forum, hvor de relevante aktører kan koordinere deres tiltag på tværs. Det er samtidig tanken, at rådet kan barsle med nye ideer og samarbejder, som kan sikre kvalitet og innovation i fremtidens energispareindsats.

Hvis vi skal gøre os mere uafhængige af fossile brændsler er en indsats for energieffektivisering helt afgørende. Men vi skal gøre det på en måde, så vi får mest ud af indsatsen – både inden for erhverv og boliger. Det glæder jeg mig til at være med til at sætte et fingeraftryk på,” siger den nye formand for Energisparerådet, Claus Bugge Garn.

Det nye Energispareråd samles første gang i løbet af efteråret og vil mødes 2-4 gange om året – og herudover, hvis energi-, forsynings- og klimaministeren ønsker det. Energistyrelsen fungerer som sekretariat for Energisparerådet.

 

Faktaboks

  • Energisparerådet skal fremme udviklingen af den samlede energispareindsats og bidrage til at styrke koordineringen på energispareområdet.
  • Rådets opgave er at rådgive energi-, forsynings- og klimaministeren samt Energistyrelsen.
  • Rådet består af 19 medlemmer, der repræsenterer aktører, interessenter og sagkyndige vedr. energibesparelser. Alle er udpeget af ministeren.
  • Rådet er partipolitisk og organisatorisk uafhængigt.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Kirsten Tode, kirto@efkm.dk, 41 72 90 21