Lauritzen og Lilleholt: Nødvendigt at tage et opgør med PSO-afgiften

Publiceret 05-09-2016

ENERGIAFGIFTER: Ny analyse af danske energiafgifter og tilskud til energi viser, at den grønne omstilling kan finansieres smartere og billigere. PSO-afgiften er ifølge analysen dyr og ineffektiv, og der er god samfundsøkonomi i at skrotte den. Regeringen er derfor på vej med et samlet udspil.

Skatteministeriet offentliggør i dag de første tre dele af den såkaldte Afgifts- og tilskudsanalyse, som partierne bag Energiaftale 2012 satte i gang for at undersøge, om energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi giver de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af det danske energisystem.

I forhold til PSO-afgiften er analysens konklusioner klare: PSO-afgiften medfører en række forvridninger og er ikke det mest omkostningseffektive redskab til at finansiere støtte til vedvarende energi. Afgiften bør ifølge analysen i stedet finansieres over finansloven – fx via personskatterne, hvilket vil give en samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2 mia. kr. Det vil samtidig styrke erhvervslivets konkurrenceevne og gøre danskernes elregning billigere.

Første del af Afgifts- og tilskudsanalysen bør danne grundlag for en ny måde at finansiere den grønne omstilling, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen, som blandt andet bider mærke i den klare vurdering af PSO-afgiften som dyr, ineffektiv og langt fra så grøn, som den ellers har fået ry for.

”I regeringen har vi længe slået til lyd for, at de stigende PSO-udgifter til borgere og virksomheder er helt uholdbare. Når man så samtidig læser den nye PSO-analyse, står det jo bøjet i neon, at vi skal have fundet et alternativ. Og hvis der, som analysen viser, er god samfundsfornuft i at finansiere afgiften via finansloven og skattesystemet, så kan det vise sig at være en interessant vej at gå. Regeringen ønsker, at det sker på en måde, så det ikke bliver dyrere at være dansker eller dyrere at drive virksomhed”, understreger Karsten Lauritzen.

Ifølge energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt understøtter det nye analysearbejde regeringens ønske om grøn realisme og omkostningseffektiv grøn omstilling.

”Jeg synes, at det er en meget interessant analyse, som tydeligt viser, at den bedste løsning er at tage et opgør med PSO-afgiften. For mig at se viser analysen, at vi på denne måde kan finansiere den grønne omstilling billigere og bedre, samtidig med at vi bliver rigere som samfund og giver billigere elpriser til erhvervslivet og husholdningerne, hvilket vil gavne konkurrenceevnen og den grønne omstilling på lang sigt”, siger Lars Christian Lilleholt.

De to ministre annoncerer samtidig, at regeringen inden længe fremlægger et samlet udspil, som bl.a. kan komme til at indeholde en løsning på PSO-problemet.

De tre øvrige delanalyser i Afgifts- og tilskudsanalysen forventes offentliggjort hurtigst muligt efter færdiggørelsen, herunder delanalyse 4 som bl.a. ser på niveauet for den danske el-afgift og de udfordringer, som knytter sig til denne.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77