Bedre mobildækning på vej til landdistrikterne

Publiceret 29-09-2016

Auktionen over 1800 MHz-frekvenserne, der skal give borgere og virksomheder i landdistrikterne bedre mobildækning, er nu slut. Mobilselskaberne TDC, Hi3G og TT-Netværket (Telias og Telenors fælles netværksselskab) har vundet frekvenser i auktionen og i alt betalt 1.025.558.201 kr.

Hver gang vi bruger vores mobiltelefon sker det ved hjælp af frekvenser. Staten udbyder frekvenser ved en auktion, hvor mobilselskaberne kan købe brugsretten til dem. Energistyrelsen kan i dag offentliggøre vinderne af den netop afsluttede auktion over 1800 MHz-frekvenserne. I auktionen blev der fastsat krav om, at mobilselskaberne skal forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Dækningskravet sikrer, at 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse fordelt over 245 områder får bedre mobildækning samt adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/sekund samt taledækning.

Jeg er meget tilfreds med, at teleselskaberne har påtaget sig at dække bedre i landdistrikterne, så vi kan få koblet flere dele af Danmark på de digitale motorveje. God mobil- og bredbåndsdækning er afgørende for at kunne fungere som familie, drive virksomhed og i det hele taget fungere i dagens Danmark, og med denne frekvensauktion har vi især fokuseret på de dele af Danmark, hvor det kniber med forbindelsen,” udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.”

Ministeren fortsætter: ”Det er afgørende for regeringen at styrke mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet, og ved de kommende frekvensauktioner vil vi fortsætte med at stille ambitiøse krav om god mobildækning, når vi fordeler frekvenser til mobilselskaberne. Det fremmer god digital dækning i de dårligst dækkede områder.”

Den 20. september 2016 startede budgivningen i auktionen over 1800 MHz-frekvensbåndet, som mobilselskaberne i dag anvender til at udbyde mobiltale og hurtigt mobilt bredbånd (4G) til deres kunder. Auktionen sluttede den 29. september 2016 med tre vindere.

Det glæder mig, at vi nu har fundet vinderne i auktionen, og at der er tre selskaber, som har vundet frekvenser, så der fortsat er konkurrence på markedet. Resultatet viser, at vi i Danmark har en stærk mobilbranche med en høj investeringsvillighed”, udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

Auktionens resultat

Der blev i auktionen udbudt en samlet frekvensmængde på 2x65 MHz.

TDC blev tildelt en frekvensmængde på 2x20 MHz til 300.159.486 kr., Hi3G Denmark 2x20 MHz til 300.159.486 kr. og TT-Netværket 2x25 MHz til 425.239.229 kr. De tre selskaber skal hver opfylde 1/3 af dækningskravet.

 

Om dækningskravet:

 • Dækningskravet omfatter 245 områder af 1x1 km, som ligger fordelt over hele landet – områderne kan ses på vedlagte dækningskort.
   
 • Dækningsområderne er udvalgt efter følgende objektive kriterier:
 • o    Der er som minimum 5 husstande, virksomheder og/eller sommerhuse i hvert område.
 • o    Ingen i området har i dag adgang til en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund.
   
 • I de 245 dækningsområder skal der leveres følgende tjenester:
 • o    Mobilt bredbånd med en oplevet downloadhastighed på minimum 30 Mbit/sekund.
 • o    Mobilt bredbånd med en oplevet uploadhastighed på minimum 3 Mbit/sekund.
 • o    Mobil taledækning.
   
 • Dækningskravet omfatter i alt 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse i de 245 områder. Det forventes derudover, at dækningskravet vil få en positiv afsmittende effekt på de omkringliggende områder, som også vil opleve forbedret dækning, selvom de ikke er direkte omfattet af dækningskravet.
 •  
 • Det er adresserne i et givent dækningsområde, der skal dækkes – ikke hele området.
   
 • Der er tale om udendørsdækning, som skal kunne opleves størstedelen af tiden.
   
 • Dækningskravet skal senest være opfyldt i december 2019.
   

Andre initiativer:

Regeringen har taget en lang række initiativer, der fremmer god digital dækning i hele Danmark:

 • Regeringen vil fastsætte ambitiøse dækningskrav, når der i de kommende år skal holdes flere auktioner over frekvenser til mobiltelefoni.
 • Der er i 2016-2019 afsat 200 mio. kr. til en bredbåndspulje. Der er ansøgningsfrist for puljen den 31. oktober 2016.
 • BoligJob-ordningen er udvidet til også at omfatte arbejdsomkostninger ved etablering eller opgradering af bredbåndsforbindelser.
 • Planloven ændres, så det bliver nemmere at opstille mobilmaster
 • Det er blevet nemmere at lægge kabelrør i fx kloakker og fjernvarmerør, som dermed kan bruges til at etablere bredbånd i.
 • Energistyrelsen har lavet 11 gode råd til, hvad man selv kan gøre for at få god mobildækning nu og her.
 • Regeringen vil se på, om teleforliget skal moderniseres.

 

Tekniske spørgsmål til dækningskravet henvises Energistyrelsen via pressechef Ture Falbe-Hansen, 25137846, tfh@ens.dk.