Stormløb på regeringens bredbåndspulje

Publiceret 23-11-2016

Der har været massiv interesse til den første ansøgningsrunde af bredbåndspuljen, som skal sikre bedre dækning og hurtigere internet i Danmark. Puljen er på 80 mio. kr. i 2016, og der er i alt kommet 173 ansøgninger til sammenlagt 300 mio. kr. fordelt på 63 kommuner.

Danmark er blandt verdens bedste, når det kommer til udrulning af hurtigt internet. Otte ud af 10 danske husstande har i dag mulighed for 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Men i flere tyndt befolkede områder går udviklingen langsommere end i resten af landet. Derfor vedtog regeringen sammen med et bredt udsnit af Folketinget i april en bredbåndspulje på 200 mio. kr.

Hen over sommeren og efteråret har Energistyrelsen oplevet fyldte postkasser med ansøgninger fra interesserede.

”Jeg er meget glad for den meget store interesse for at søge bredbåndspuljen – både fra kommunerne og borgerne. Der er næsten ansøgt for fire gange så mange penge, som der er i puljen alene i år. Det bekræfter, at regeringen har set rigtigt ved at fokusere på god bredbåndsdækning i hele Danmark. Og det betyder helt konkret, at endnu flere områder nu vil få bedre dækning. Det er i sagens natur ikke alle ansøgninger, der kan blive imødekommet, så dem der får afslag vil jeg opfordre til at søge igen næste år,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Puljen kan søges af partnerskaber mellem for eksempel teleselskaber, kommuner og lokale sammenslutninger af borgere i områder med dårlig bredbåndsdækning, som er 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.

Der kan gives tilskud til ansøgninger, der vil kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.

Efterspørgsel har positiv effekt

Kommuner og regioner har generelt taget godt imod ordningen, og det er den foreløbige vurdering, at mindst 10 forskellige teleselskaber indgår i de partnerskaber, der har ansøgt.

Region Antal ansøgninger Ansøgt beløb
Hovedstaden 27 stk. 39
Midtjylland 46 stk. 92
Nordjylland 11 stk. 18
Sjælland 48 stk. 95
Syddanmark 41 stk. 56
Total 173 stk. 300

Syddjurs Kommune er med 17 ansøgninger den kommune, der har flest ansøgninger til bredbåndspuljen – se hvordan ansøgningerne fordeler sig på kommunerne i faktaarket her på siden.

Det store antal ansøgninger betyder dog også, at mange ansøgninger i år vil blive afvist.

Bredbåndspuljen er en håndsrækning til mange, men jo langt fra alle. Heldigvis er der flere eksempler på områder, der får bedre dækning, fordi man lokalt er gået sammen og har samlet efterspørgslen. Det synes jeg, er meget positivt, for vores digitale infrastruktur er afgørende for, at danskerne kan bo og drive virksomhed over hele landet”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen er i gang med at gennemgå og behandle alle ansøgningerne, som man forventer at kunne give svar inden jul.

Fakta

  • Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra efteråret 2015.
  • Bredbåndspuljen er på i alt 200 mio. kr. fra 2016-2019. I 2016 er der afsat 80 mio. kr. i puljen, og i 2017 til 2019 er der afsat 40 mio. kr. om året.
  • Afviste ansøgere vil få tilbud om vejledning i, hvordan deres ansøgning kan forbedres.
  • Efter de to første år evalueres, om puljen har den ønskede effekt, og om markedet påvirkes negativt. Herefter besluttes det, om puljen skal videreføres.
  • Der vil være krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra dem, som er med i det enkelte projekt.
  • Det forventes, at puljen vil give forbedret dækning til mellem 4.000 og 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse.
  • Der tildeles midler ud fra fem objektive kriterier:

o   Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – vægtning 25 pct.

o   Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s - vægtning 25 pct.

o   Projektets størrelse - vægtning 20 pct.

o   Totalprisen per tilslutning - vægtning 10 pct.

o   Andel af egenbetaling- vægtning 20 pct.

Kontaktinfo

Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
41729077
rasbj@efkm.dk