Støtteordning til vindmøller udløber i februar 2018

Publiceret 18-11-2016

Den såkaldte ”25-øre” støtteordning til landvindmøller og havvindmøller under åben-dør ordningen udløber d. 21. februar 2018. Regeringen arbejder på en ny støttemodel.

Siden 2008 har ejere af landvindmøller og havvindmøller under åben dør-ordningen kunnet modtage et fast pristillæg på 25 øre i støtte pr. kilowatttime produceret elektricitet. Støtteordningen er statsstøttegodkendt af EU frem til 21. februar 2018, og sidste dato for at nettilslutte en vindmølle, hvis den skal have støtte fra 25-øre-ordningen, er derfor d. 20. februar 2018. Regeringen arbejder nu på en ny støttemodel.

Flere vindmøller end forventet

Udbygningen af landvind går bedre end forventet i energiaftalen fra 2012. De seneste prognoser viser fra Energistyrelsen viser, at der i 2020 vil være knap 60 pct. større kapacitet landvindmøller end forventet i energiaftalen fra 2012.

Siden 2012 er der opstillet 991 MW vindmøllekapacitet, mens der er nedtaget 194 MW. Det giver en nettoudbygning på 797 MW, hvilket er knap 60 pct. mere end de 500 MW, som var forventningen i Energiaftalen fra 2012.

”Udbygningen af landvind går over al forventning, og vi ser ud til at komme længere med udbygningen frem mod 2020, end vi havde regnet med. Jeg er opmærksom på, at der p.t. kan være noget usikkerhed for kommende projekter for landvindmøller, og jeg vil arbejde for en hurtig afklaring om en ny ordning, ”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Regeringen arbejder på en ny støtteordning

Regeringen arbejder på en ny støttemodel, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan en ny ordning skal udformes. Den vil skulle leve op til EU-kommissionens retningslinjer for statsstøttemidler.


Kontakt

Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
41729077
rasbj@efkm.dk