Regeringsgrundlag med grøn optimisme

Publiceret 29-11-2016

Trekløverregeringen VLAK sætter i regeringsgrundlaget nye mål inden for klima- og energipolitikken. Danmark skal fortsat gå forrest i den grønne omstilling. Læs mere om grøn optimisme i regeringsgrundlaget her.

VLAK-regeringen ønsker en grøn omstilling, der skal være markedsbaseret og omkostningseffektiv. Danmark skal have mest mulig vedvarende energi og klima for pengene. For det danske eksempel er kun værd at følge for andre lande, hvis den grønne omstilling også understøtter vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Vi skal være verdensførende
Med regeringsgrundlaget sættes der nye mål inden for klima- og energipolitikken. EU har samlet set 16 pct. vedvarende energi (VE) i energiforbruget i dag og har som mål at opnå 27 pct. vedvarende energi i 2030. Danmark har i dag 29 pct. VE i vores energiforbrug og regeringen vil sikre 50 pct. vedvarende energi i energiforbruget i 2030. 

Et så markant mål vil fastholde Danmarks forspring i udviklingen og implementeringen af nye grønne teknologier. Danmark skal være verdensførende i at udvikle et integreret, markedsbaseret og fleksibelt energisystem, der kan indpasse store mængder vedvarende energi. 

I 2050 skal vi være uafhængige af fossile brændstoffer
Regeringen vil i efteråret 2017 komme med oplæg til en ny bred Energiaftale efter 2020, blandt andet på baggrund af Energikommissionens arbejde. En ny Energiaftale har til formål at sikre en fortsat omstilling af energisystemet. 

Danmark får samtidig et ambitiøst 2030 mål for reduktion af udledninger udenfor kvotesystemet. Regeringen vil udarbejde en omkostningseffektiv strategi for opfyldelse af Danmarks reduktion i 2030 inden udgangen af 2017.

De to mål vil tilsammen sikre, at Danmarks udledninger af drivhusgasser falder markant og, at Danmark bibeholder et højt tempo for den grønne omstilling. De to mål vil være vigtige milepæle på rejsen mod det langsigtede mål i 2050 om Danmark som et lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler.

Regeringsgrundlaget
Regeringsgrundlaget, Marienborgaftalen 2016, kan læses her. 

Kontaktinfo 
Pressechef Jesper Caruso. T: 41 72 91 84 / M: jesca@efkm.dk.