Markante energipolitiske aftryk på finansloven for 2017 og i PSO-aftalen

Publiceret 18-11-2016

PSO-aftale, styrkelse af energiforskningsprogrammet EUDP, eksportstrategi for energiteknologi og nye samarbejdsaftaler om grøn omstilling med lande som USA, Tyskland og UK. Finansloven for 2017 står i energiens og den grønne omstillings tegn.

Med Parisaftalen fra COP21 i slutningen af 2015 gik startskuddet til global grøn omstilling. Der skal investeres over 13.500 mia. US dollars frem mod 2030 for at opfylde klimamålene i aftalen, hvilket åbner et kæmpe marked for danske virksomheder, der kan se frem til et nyt grønt eksporteventyr.

På den baggrund har regeringen og partierne bag finanslovsaftalen for 2017 samt PSO-aftalen igangsat en række konkrete energi- og klimapolitiske initiativer, der fastholder en ambitiøs grøn omstilling af Danmark, og samtidig ruster dansk erhvervsliv til at øge eksporten af energiteknologi.

”Jeg er en kisteglad minister, for vi har i løbet af kort tid lavet to store politiske aftaler, der styrker Danmark som et foregangsland på klima- og energiområdet. Vi har lavet en bred og stærk PSO-aftale, der igangsætter store investeringer på energiområdet og afsætter penge i en stor grøn klimapulje. Og med finansloven ruster vi dansk erhvervsliv til at stå endnu stærkere i den globale konkurrence om at erobre grønne markedsandele til gavn for eksport, vækst og danske arbejdspladser”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

”Jeg har besøgt lande som Kina, Indonesien, Egypten og Marokko og set med egne øjne, hvor stor efterspørgsel der er efter danske energiløsninger. Ved at udvide vores tilstedeværelse fra syv til elleve lande og navnlig komme ind i USA, Tyskland og UK, vil vi som et supplement til Eksportrådets indsats brede vores indflydelse og eksportmuligheder ud til nogle af de største og vigtigste markeder for grøn omstilling. Det vil skæppe godt i kassen og sikre eksportkroner, vækst og arbejdspladser i Danmark, samtidig med at vi hjælper andre lande til at nå deres klimamål. Det er international grøn realisme,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Med finansloven for 2017 blev der sat en lang række energipolitiske flueben:

  • Bevillingen til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) hæves markant fra 188 mio. kr. i 2016 til 321 mio. kr. i 2017 som led i Danmarks deltagelse i energiforskningens ”Champions League” kendt som ” Mission Innovation”.

 

  • Der afsættes ca. 10 mio. kr. til ny, treårig eksportordning med fokus på de tre største eksportmarkeder for dansk energiteknologieksport: Tyskland, USA og Storbritannien.

 

  • Der afsættes 40 mio. kr. til fireårig fortsættelse af State of Green, det danske udstillingsvindue og PR-platform for energiteknologi.

 

  • Der planlægges afsat 115 mio. kr. til at forlænge Danmarks myndighedssamarbejder på energi- og klimaområdet med højvækstlandene Kina, Vietnam, Sydafrika og Mexico i yderligere tre år.

 

Med PSO-aftalen blev der også truffet afgørende energipolitiske beslutninger:

  • PSO-afgiften afskaffes gradvist fra 2017-2022 og tilskud til vedvarende energi finansieres over finansloven.

 

  • Grøn klimapulje på 375 mio. kr. fra 2017-2020, der skal understøtte den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, herunder særligt reduktioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke kvoteomfattede sektor.

 

  • Igangsættelse af investeringer i kystnære vindmøller (350 MW) og havvindmølleparken Kriegers Flak (600 MW), der tilsammen vil kunne forsyne knap 1 mio. husstande med grøn strøm.

 

Kontakt
Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn

41729077
rasbj@efkm.dk