Lars Chr. Lilleholt afholder konference om fremtidens telepolitik

Publiceret 21-11-2016

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt åbner i dag en stor international konference om fremtidens telepolitik.

I dag den 21. november 2016 har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med Lars Chr. Lilleholt i spidsen inviteret telebranchen, forskere, kommuner og øvrige interessenter til en bred drøftelse af, hvordan fremtidens telepolitik skal se ud.

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt udtaler: ”Telebranchen har behov for velfungerende rammevilkår, så der fortsat kan investeres i udbygningen af den digitale infrastruktur. På den måde får vi alle danske familier og virksomheder med på de digitale motorveje.

 

Den danske og internationale telebranche er under forandring i disse år. Fx er teleselskaber i dag meget andet end blot leverandører af telefoni og internet. Den øgede digitalisering af samfundet og de nye teknologiske muligheder har skabt grundlag for nye investeringer og forretningsmodeller i telesektoren. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får drøftet, hvordan den fremadrettede telepolitik bør se ud.”

 

På konferencen vil bl.a. Ericsson og Facebook give deres bud på udviklingen og fremtidens teknologier fx inden for Internet of Things og 5G. EU-Kommissionen præsenterer dens forslag til ny EU-regulering på teleområdet, og direktørerne fra danske teleselskaber kommer med deres visioner for området.

 

Ministeren fortsætter: ”Det er vigtigt for mig, at vi i fællesskab får drøftet de udfordringer, som vi står overfor: Hvordan får vi fx sikret god bredbånds- og mobildækning i hele Danmark? Hvordan sikrer vi telebranchen de bedste rammevilkår? Hvordan kan branchen omsætte teknologiudvikling og digitalisering til vækst og udvikling af nye digitale forretningsmodeller? De spørgsmål er for vigtige til, at vi som regering kan lukke os inde i et rum og tro, at vi selv kan finde de gode svar. Vi har brug for alle gode input.”

 

Kontakt:

Pressemedarbejder
Kirsten Tode
kirto@efkm.dk
4172 9021