EU vil skabe 900.000 arbejdspladser gennem fælles grøn omstilling

Publiceret 30-11-2016

Et mere integreret elmarked skal accelerere Europas grønne omstilling. Samtidig skal mere vedvarende energi og energieffektivitet skabe 900.000 nye arbejdspladser og sikre økonomisk vækst og investeringer for tilsammen mere end 1.400 mia. kroner frem mod 2030. Sådan lyder de iskolde fakta i EU Kommissionens Vinterpakke.

EU’s Energiunion er halvandet år gammel, og fra i dag bliver den meget konkret for de europæiske borgere og virksomheder. EU Kommissionen fremsætter nemlig en gigantisk lovgivningspakke, der i daglig tale kaldes ”Vinterpakken”, som er et væsentligt bidrag til EU’s grønne omstilling.

Vinterpakken indeholder vigtige initiativer inden for blandt andet energieffektivitet og vedvarende energi. To områder, hvor Danmark og grønne danske eksportvirksomheder traditionelt står stærkt. Desuden cementerer pakken Energiunionens fem dimensioner; forsyningssikkerhed, et fuldt integreret indre energimarked, energieffektivitet, reduktion af drivhusgasudledninger og forskning.

”Vinterpakken vil bane vejen for, at energien i større udstrækning kan flyde på tværs af grænserne i EU. Vinterpakken kan skabe 900.000 nye arbejdspladser, igangsætte investeringer for 870 mia. kr. og øge EU’s samlede BNP med op til 1 pct. Det er svimlende tal som viser det store potentiale i at binde EU’s energisystemer tættere sammen, så det vil vi lægge os i selen for bliver til noget,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Et sammenhængende energimarked

Der er store summer at hente ved at knytte energimarkederne sammen. I en rapport udarbejdet for EU-Kommissionen vurderes det, at et tilstrækkeligt sammenkoblet europæisk energinet medfører besparelser og lavere priser for forbrugerne på op mod 300 mia. kr. årligt fra 2030. Dette er på europæisk niveau, men det vil selvsagt også komme danske forbrugere til gode. Derudover kan initiativerne i vinterpakken åbne op for nye eksportmuligheder for danske virksomheder.

”Vi er kendt for vores teknologi og knowhow inden for energiområdet, som i stigende grad efterspørges ude i verden. Danmark er europamester i eksport af energiteknologi. Sidste år eksporterede danske virksomheder energiteknologi for godt 71 mia. kr., som svarer til 11 procent af den samlede danske vareeksport. Et tættere europæisk samarbejde med større og mere åbne markeder kan åbne døren for yderligere eksport af danske løsninger,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der er 57.000 beskæftigede i energisektoren, hvilket er det samme som i forsvar, politi og retsvæsen tilsammen.

Kontakt
Pressechef
Jesper Caruso
Mail: jesca@efkm.dk
Telefon: 41729184.