Energi- og klimapolitik skal tænkes ud over Danmarks grænser

Publiceret 30-11-2016

Læs energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts refleksioner i anledning Kommissionens fremsættelse af Vinterpakken her.

Energi- og klimapolitik skal tænkes ud over Danmarks grænser
Af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Danmark har masser af vindkraft, og vi vil få endnu mere i fremtiden. Og den grønne strøm, vi producerer, er en vare, vi kan sælge. Vores stærke el-forbindelser mod både nord og syd kan være med til at holde elprisen nede og vindkraftens værdi oppe. Og de kan medvirke til, at der kommer mere grøn strøm i kontakterne – også uden for Danmark. Det er godt for både den grønne omstilling og for dansk eksport.

Når jeg sidder i Bruxelles eller mødes i andre sammenhænge med mine europæiske kolleger på energi- og klimaområdet, så slår det mig hver gang, hvor vigtigt det er, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen.

Forudsætningen for en succesfuld og omkostningseffektiv omstilling af det danske og europæiske energisystem beror langt henad vejen på et velfungerende indre marked for el-handel. Et indre marked med åbne grænser, åbne markeder og en mere sammenkoblet europæisk el-infrastruktur, så strømmen kan flyde derhen, hvor den har mest værdi. Vi er dybt afhængige af, at vi trækker i samme retning, og af at vi kan dele vores energi med hinanden.

Derfor er EU’s Vinterpakke vigtig
Sidste år blev EU’s Energiunion lanceret. Energiunionen skal netop sikre, at vi bliver langt bedre til at arbejde energipolitisk i samme retning i EU. EU’s såkaldte Vinterpakke, der [blev fremlagt den 30. november], er det første – og også største – skridt på vejen til at få virkeliggjort Energiunionen. Og et af Kommissionens forslag i Vinterpakken handler om en ny tilgang til det europæiske elmarked – et helt nyt design af vores elmarked, så vi åbner os op for hinandens markeder.

Nogle lande i EU er nemlig stadig isolerede. Andre har ikke udbygget deres interne el-net tilstrækkeligt. Det skaber problemer med flaskehalse, der sætter prop i handlen på tværs af grænserne, og hindrer energien i at flyde frit. I Norden er vi foran – vores udbygning af vedvarende energi og el-samhandel med især Sverige og Norge er et forbillede for resten af Europa. Men der er også udfordringer. For eksempel er de nordiske producenters muligheder for at eksportere strøm ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland begrænset en stor del af tiden, fordi udviklingen af el-markedet ikke er kommet hurtigt nok ud af startblokkene i landene syd for os.

Derfor er det vigtigt, at vi lægger os i selen for at få udviklet markedet i EU. Det er nødvendigt for, at vi kan nå de klimamål, som vi har forpligtet os til med Parisaftalen, men det er også nødvendigt for vores samfundsøkonomi og vores forsyningssikkerhed:

  • Større markeder og øget konkurrence kan sikre billigere strøm til danske forbrugere og virksomheder.
  • Danskernes omkostninger til energisystemet bliver mindre, når vi samarbejder med de øvrige europæiske lande om at sikre el-forsyningssikkerheden.
  • Det vil gavne væksten, eksporten og de danske arbejdspladser at lade energien flyde frit i Europa. Virksomhedernes konkurrenceevne vil øges, fordi energiomkostninger betyder meget i forhold til konkurrenter med lavere energipriser i USA og Kina.
  • Europa-Kommissionen vurderer, at et sammenkoblet europæisk energinet vil kunne give besparelser for de europæiske forbrugere og virksomheder på mellem 12 og 40 mia. euro om året i 2030.

Regionalt samarbejde i Europa
Et velfungerende og grænseoverskridende el-marked er en forudsætning for den grønne omstilling. Når det danske og de europæiske energisystemer i stigende grad baseres på energikilder som sol og vind, er det vigtigt, at vi for eksempel i Danmark kan importere strøm, når vinden ikke blæser og eksportere strøm, når det blæser meget.

Et af de centrale elementer i Kommissionens Vinterpakke og i den generelle udvikling af energipolitikken i Europa er, at der kommer fokus på værdien af regionalt samarbejde. Og det er godt nyt for os.  Det er klart, at når eksempelvis etablering af et nyt elkabel mellem Storbritannien og Norge har en langt højere betydning for elprisen i Danmark end etablering af en ny dansk vindmøllepark, så giver det stor mening at interessere sig for resten af Europa, og ikke mindst vores nabolande. Vi har som nævnt allerede et forbilledligt samarbejde med vores naboer i Norden, hvor vi allerede har udviklet et fælles marked for el. Det skal udbygges og styrkes. Og det skal inspirere andre lande i EU til at kigge nærmere på, hvordan de kan sikre el-forbindelserne med deres naboer.

Vi er dybt afhængige af vores energipolitiske omverden. Derfor må Danmark, Norden og Europas lande i stadigt større grad prioritere at samarbejde. Det er kun i fællesskab, at vi kan løfte de udfordringer, der ligger i at beskytte vores klima og omstille energisektoren, samtidig med at vi sikrer energiforsyningssikkerheden.